Εγγύηση για το Καταναλωτή

Από την Alpha Απολυμαντική η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι Συστηματική και καλύπτει όλες της απαίτησης των πελατών και του καταναλωτών. 

Στις απολυμάνσεις & Εγγύηση για το Καταναλωτή

Στις απολυμάνσεις & Εγγύηση για το Καταναλωτή είναι  εφαρμογές με την Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου του χώρου είναι πλέων ο πρώτος ορός στις εφαρμογές πιστοποίησης.

Για χώρους παραγωγής τροφίμων

Για χώρους παραγωγής τροφίμων και ποτών προσφέρουμε λύσεις με βάση τις υψηλές απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία 43/93 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ’ότι αφορά την διασφάλιση της Υγιεινής και Ποιότητας των Τροφίμων, τις οδηγίες υγιεινής του ΕΦΕΤ, του συστήματος Haccp – ISO 22000, της Ελληνικής και Διεθνής Νομοθεσίας στα θέματα «Insect & Pest Control».

Οι απολυμάνσεις & Εγγύηση στις αλυσίδες

Οι απολυμάνσεις & Εγγύηση για το Καταναλωτή στις αλυσίδες παραγωγής τροφίμων, διενεργούμε Υγειονομικές Μελέτες, εφαρμόζοντας με την κατάλληλη πάντα προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες, το σύστημα Haccp – ISO 22000. Η μελέτη διενεργείται από επιστήμονα Γεωπόνο, και η εφαρμογή της από έμπειρα στελέχη της Alpha Απολυμαντικής.

Εγγύηση για το Καταναλωτή