Νομοθεσία

Αγαπητοί επισκέπτες του site !

Διαβάστε τμήματα από την άδεια για απολυμάνσεις, απεντομώσεις, Νομοθεσίαμυοκτονίες, fumigation και αποφασίστε για την επιλογή της εταιρίας για την καταπολέμηση εντομών, τρωκτικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών ( κάντε κλικ εδώ διαβάστε για της υπηρεσίες).

Απόσπασμα από την άδεια για απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες και fumigation :

«Ο υπεύθυνος επιστήμονας : Θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας, από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του, καθώς τη λήψη ασφάλειας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.
Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνον εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντομών και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 205/2001 και θα παίρνει και όσα ιδιαίτερα μετρά προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κίνδυνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.»

Στην Alpha Απολυμαντική ο Γεωπόνος (υπεύθυνος επιστήμονας) είναι παρών σε κάθε απεντόμωση που εφαρμόζεται, όπως ορίζει η νομοθεσία, (Μετάβαση Σελίδα 17) στις άπλες «απολυμάνσεις» πολυκατοικιών, διαμερισμάτων για κατσαρίδες αλλά και ειδικές όπως κοριούς, ψύλλους και περίπλοκες εφαρμογές όπως τερμίτες, σαράκι, έντομα αποθηκών. (κάντε κλικ εδώ για πλοήγηση στον οδηγό παράσιτων του site και δείτε περισσότερα)

Αγαπητοί πελάτες , η νομοθεσία είναι ρητή για την προστασία του πολίτη, γιατί για κάθε εφαρμογή σε απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες με φάρμακα υγειονομικής σημασίας , μην γνωρίζοντας την ασφαλή και υπεύθυνη εφαρμογή τους , έχουν συνέπειες για την υγεία μας, τα ζώα και το περιβάλλον.
Η εφαρμογή υποκαπνισμού (fumigation) εφαρμόζεται πάντοτε με την παρουσία και ευθύνη μόνο του γεωπόνου ή χημικού όπως αναφέρεται στο Β.Δ. 143/1967.
Μερικές εταιρείες δεν σέβονται την νομοθεσία στην εφαρμογή της φωσφίνης και έχουν αναφερθεί θανατηφόρα ατυχήματα.

Αυτά τα αναφέρουμε για να γνωστοποιήσουμε στον πελάτη μας ότι το φθηνό δεν είναι πάντοτε και το καλό . Ο πελάτης πρέπει να ελέγχει την εταιρεία που έχει καλέσει για απεντόμωση, για την Άδεια Απεντόμωσης και το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει. Οπωσδήποτε ο υπεύθυνος επιστήμονας θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας απεντόμωσης και αν είναι σε θέση να δώσει λύση στο πρόβλημα που παρουσιάζεται .
Η επιτυχία της απεντόμωσης είναι η πιο οικονομική λύση στο πρόβλημα σας .

Η εταιρεία μας και οι επιστήμονες της, τηρούν τη νομοθεσία και δρουν υπεύθυνα με 100% αποτέλεσμα και με τις πιο λογικές τιμές της αγοράς. Με τις εφαρμογές υποκαπνισμού – fumigation γλιτώνουμε ολόκληρη περιουσία όπως είναι ένα σπίτι, ακριβά έπιπλα ή προϊόντα αποθήκης και διεθνές εμπορίου όπως σιτάρι, ρύζι, κριθάρι, κ.τ.λ.

Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

α.Ν.721/(ΦΕΚ298/Α1977)(Περί ελέγχου και εγκπίσεως κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων) και ειδικότερα εκείνες που καθορίζονται με άρθρα 2 παρ. 1,14 παρ., στ. 29 και 30

β.Το άρθρο 4 Β.Δ 374/67 (ΦΕΚ 114/Α/1967) που καθορίζει το ανώτατο όριο της τιμής οξείας τοξικότητας των σκευασμάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε χώρους αυτούς.

γ.Την με αριθ.183897/1-10-1985 Απόφαση του κ. Υπουργού Γεωργίας (Για την καταπολέμηση εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).

Χώροι επέμβασης : (Κατοικίες, Χώροι ομαδικής διαβίωσης)

Ο υπεύθυνος επιστήμονας Θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του, καθώς και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.

Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνον εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.205/2001 και θα παίρνει και όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξις έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτόν, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγειά και το οικοσύστημα

Οποιαδήποτε, σχετική με: α. Τη χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων. β. Τα μέτρα προστασίας του προσωπικού που θα κάνει την επέμβαση

γ. Τα μέτρα προστασίας των ενοίκων, περιοίκων και των ζώων που ζουν στους χώρους που γίνεται η επέμβαση ή που λόγω προσέγγισης σ΄ αυτούς μπορούν να εκτεθούν σε κίνδυνο, συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας και την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται από διατάξεις του Ν.721/77. όπως προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.2538/1997(ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997.


 

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το υλικό του ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ και προστατεύεται από το Ελληνικό και Διεθνές δίκαιο. Το υλικό του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. Κανένα στοιχείο του ιστότοπου δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, δημοσιευτεί ή διανεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνήστε  μαζί  μας  για τον  προγραμματισμό της εφαρμογής στο χώρο σας.Τηλ.: 210 82 52 777 – 210 82 50 046
Των Γεωπόνων Εντομολόγων
697 43 055 74