Σκόρος – Tineola bisselliella

Σκόρος – Tineola bisselliella