Ταυτοποίηση εντομών αποθηκών και τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα για τα έντομα αποθηκών τροφίμων στα ντουλάπια της κουζίνας. Κάντε ταυτοποίηση σκόρων τροφίμων. Διαβάστε για την καταπολέμηση σκόρων. Η καταπολέμηση του σκόρου τροφίμων γίνετε με απεντόμωση.