Γεωπόνοι

Οι γεωπόνοι εντομολόγοι της Alpha Απολυμαντικής

ΓΚΙΟΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  – Γεωπόνος εντομολόγος της εταιρίας ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ
 • Γενικός διευθυντής – καθήκοντα:
 • Διοίκηση Εταιρίας
 • Οργάνωση Εταιρίας
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας
 • αλλά, πολλές φορές σε δύσκολες περίπτωσης εφαρμοστής Απολυμαντής
 • Επόπτης εφαρμογών
ΜΙΛΟ ΧΡΥΣΆΝΘΗ – Γεωπόνος εντομολόγος της εταιρίας ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ
 • Επικοινωνία
 • Επόπτρια εφαρμογών
 • αλλά, απολυμαντής

Ήμαστε η πρώτη εταιρία που κάναμε παρουσίαση τη νομοθεσία αλλά και την ευαίσθητη θέση που έχουν οι επιστήμονες γεωπόνοι στη διαχείριση τον φαρμακιών υγειονομικής προστασίας.
Αξίζει να τονιστεί, όχι οποιωνδήποτε εταιρία βάζουμε να μας διαχειριστή τα ευαίσθητα προβλήματα ελέγχου παράσιτων στην οικία μας ή στην επιχείρηση μας.
Ωστόσο, η νομοθεσία είναι ρητή προς ωφελώ σας αρκεί να το ζητάτε.

Εντωμεταξύ, οι απεντομώσεις στο χώρο σας θα πρέπει να έχουν έγκριση από κρατικό λειτουργό. Αυτός είναι και ο τρόπος για να έχετε πιστοποίηση απεντόμωσης αλλά και εγκεκριμένη απεντόμωση. Οι γεωπόνοι στις απολυμάνσεις παρατηρούν την απολύμανση και δίνουν το απαραίτητο πιστοποιητικό.

Ελέγξτε το όνομα του γεωπόνου πριν έρθει στο σπίτι σας στο Site του Υπουργείου Γεωργίας.

Ωστόσο, βλέπε ένα τμήμα κειμένου από την άδεια  απεντόμωσης πριν το 2011 πιο κάτω.

«Ο υπεύθυνος επιστήμονας : Θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας, από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του, καθώς τη λήψη ασφάλειας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.
Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνον εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντομών και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 205/2001 και θα παίρνει και όσα ιδιαίτερα μετρά προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κίνδυνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.»

Οι Γεωπόνοι είναι παρών σε κάθε εργασία

Οι Γεωπόνοι είναι παρών σε κάθε εργασία, επίσης πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, που συμπεριλαμβάνουν σε βάθος, εξέταση αλλά και ανάλυση των κινδύνων από τα παράσιτα και τρωκτικά .
Όλοι οι Γεωπόνοι της Alpha Απολυμαντικής είναι ειδικοί στην πραγματοποίηση λεπτομερών ερευνών προκειμένου να φθάσουν στο βάθος τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζετε αλλά και στο να σας υποβάλλουν πρακτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Οι Γεωπόνοι ελέγχου παράσιτων χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης.

Οι Γεωπόνοι ελέγχου παράσιτων χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τις εταιρείες μαζικής εστίασης, παραγωγής τροφίμων αλλά και από τις φαρμακοβιομηχανίες, θαλαμηγούς , κότερα, εκκλησιές αλλά αρχαία μνημεία, διότι παρέχουν ένα επιστημονικό επίπεδο προστασίας και εξασφάλισης λύσεις προβλημάτων που δεν το βρίσκουν εύκολα αλλού.
Ωστόσο, εάν χρειάζεστε την αναλυτική εμπειρογνωμοσύνη ενός Γεωπόνου ελέγχου παρασίτων μαζί με την υποστήριξη εμπειρίας μας Επικοινωνήστε μαζί μας.

Έλεγχο άδειας απεντόμωσης μυοκτονίας. – Verified License

Καταπολέμηση Εντόμων & Τρωκτικών – Η άδεια μας στο υπουργείο γεωργίας.

Κάντε κλικ σύνδεσμο πιο κάτω  για να δείτε την άδεια απεντόμωσης στο Υπουργείο Γεωργίας.

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=815

Γεωπόνοι

Ελέγξτε τους υπευθύνους γεωπόνους στις επιχειρήσεις

 • Κάντε κλικ σύνδεσμο πιο κάτω  για να δείτε την άδεια απεντόμωσης στο Υπουργείο Γεωργίας.
 • Καταπολέμηση Εντόμων & Τρωκτικών
 • Άδειες Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (πριν το Ν.3919/2011)

https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmAnaggeliesTrok.zul

Επιχείρηση Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011
Επωνυμία: ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΛΑΜΠΡΟΣ ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ
Διακριτικός: Τίτλος ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ
Μορφή: Α
Πρωτ.: Αναγγελίας Έναρξης 182571
Ημ/νία: Αναγγελίας Έναρξης 19/05/2010,  Ημ/νία: Ανάρτησης 11/05/2020,  Ημ/νία Λήξης 19/05/2025
Ταχ.: Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2
ΤΚ :11363
Δήμος: ΑΘΗΝΑ
Περ. Ενότητα: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2108252777
FAX: 8252777
e-mail: info@alphaapolymantiki.gr

Ιστοσελίδα: www.alphaapolymantiki.gr

Υπεύθυνος Επιστήμονας: ΓΚΙΟΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΗ

Τηλ.: (0030) 210 82 52 777 – (0030) 210 82 500 46 Επικοινωνήστε μαζί μας

Μετάβαση σε σημαντικά:

 

 

Δείτε τα νέα μας site.