Εγγύηση στις απεντομώσεις

Εγγύηση στις απεντομώσεις σημαίνει φερεγγυότητα στις υπηρεσίες σας.  Είναι η κορυφή στην εξυπηρέτηση πελατών από εμάς.

Παρακάτω περιγράφουμε την εγγύηση στις πιο σημαντικές υπηρεσίες.

Εγγύηση στις απεντομώσεις. Απεντόμωση στα καταστήματα

Στα καταστήματα καταπολεμάμε με επιτυχία την μικρή κατσαρίδα. Σε μολυσμένα καταστήματα  δίνουμε εγγύηση μετά την τρίτη εφαρμογή.

Εγγύηση στις απεντομώσεις. Απεντόμωση για μαύρο μυγάκι στα καταστήματα.

Δίνουμε εγγύηση ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί δραστικά τις πρώτες 3 μέρες και το πρόβλημα θα λήξει μετά από 15 μέρες από την έναρξη τον εργασιών απεντόμωσης.

Απεντόμωση σε σπίτια καταστήματα γραφεία για τις μικρές κατσαρίδες.

Δίνουμε εγγύηση 100% για τις μικρές κατσαρίδες .

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα επαναλαμβάνεται η εφαρμογή χωρίς χρέωση μέσα σε 20 ημέρες.Εγγύηση στις απεντομώσεις

Απεντόμωση για ψύλλους

Για την απεντόμωση  στους ψύλλους κάνουμε μια με δυο εφαρμογές. Στην περίπτωση που γίνει δεύτερη εφαρμογές, η τρίτη και περαιτέρω εφαρμογές γίνονται από εμάς χωρίς χρέωση.

Εγγύηση στις απεντομώσεις, Απεντόμωση για κοριούς

Στην απεντόμωση για τους κοριούς δίνουμε εγγύηση ότι θα λήξει το πρόβλημα μετά την τρίτη εφαρμογή. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν λυθεί με τρεις εφαρμογές, οι περαιτέρω εφαρμογές γίνονται στη μισή τιμή.

Απεντόμωση για σκόρους τροφίμων

Στην απεντόμωση για τους σκόρους τροφίμων κάνουμε μια με δυο εφαρμογές. Σε περίπτωση που γίνουν δύο εφαρμογές,  η τρίτη και περεταίρω εφαρμογές γίνονται από εμάς χωρίς χρέωση.

Εγγύηση στις απεντομώσεις, Απεντόμωση για σκόρους ρούχων

Για την απεντόμωση για σκόρους ρούχων ,εφόσον δεχτείτε την διαδικασία που προτείνουμε δίνουμε εγγύηση  απεντόμωσης 100%.

Απεντόμωση για ψαράκι,σαρανταποδαρούσες, σκορπιούς, αράχνες

Για τα έντομα ψαράκι, σαρανταποδαρούσες, σκορπιούς, αράχνες κάνουμε μια με δυο εφαρμογές. Σε περίπτωση που γίνουν δύο εφαρμογές και το πρόβλημα δεν λυθεί, η τρίτη και περαιτέρω εφαρμογές γίνονται από εμάς χωρίς χρέωση.

Απεντόμωση για Σφήκες

Στην απεντόμωση για σφήκες, δίνουμε εγγύηση  με την πρώτη εφαρμογή. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί επαναλαμβάνεται η εφαρμογή χωρίς χρέωση.

Απεντόμωση για το σαράκι ξύλου

Στους υποκαπνισμούς για την καταπολέμηση του σαράκι ξύλου δίνουμε εγγύηση. Σε περίπτωση που εμφανιστούν στοιχεία ότι η εφαρμογή απέτυχε μέσα σε 6 μήνες επαναλαμβάνεται η εφαρμογή χωρίς χρέωση.

Εγγύηση στις απεντομώσεις, Απεντόμωση για τους τερμίτες τερμίτες ξύλου

Στης εφαρμογές των τερμιτών δίνουμε εγγύηση 10 χρόνια.

Απώθηση φιδιών

Στις απώθησης φιδιών δίνουμε εγγύηση 100%.

Μυοκτονία

Στις εφαρμογές μυοκτονίας στα σπίτια και διαμερίσματα δίνουμε εγγύηση 100% και σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν έχει λυθεί στη διάρκεια 6-7 ημερών επαναλαμβάνεται η εφαρμογή δωρεάν.