Εγγύηση στις απεντομώσεις

Εγγύηση στις απεντομώσεις σημαίνει φερεγγυότητα στις υπηρεσίες μας.  Ωστόσο, είναι η κορυφή στην εξυπηρέτηση πελατών από εμάς. Παρακάτω περιγράφουμε την εγγύηση στις πιο σημαντικές υπηρεσίες.

Εγγύηση στις απεντομώσεις. Απεντόμωση στα καταστήματα

Αξίζει να τονιστεί, στα καταστήματα καταπολεμάμε με επιτυχία την μικρή κατσαρίδα. Εντωμεταξύ, σε μολυσμένα καταστήματα  δίνουμε εγγύηση μετά την τρίτη εφαρμογή.

Εγγύηση στις απεντομώσεις. Απεντόμωση για μαύρο μυγάκι στα καταστήματα.

Εγγύηση ότι το πληθυσμό τον μειώνουμε δραστικά τις πρώτες 3 μέρες αλλά και το πρόβλημα θα λήξει μετά από 15 μέρες από την έναρξη τον εργασιών απεντόμωσης.

Απεντόμωση σε σπίτια καταστήματα γραφεία για τις μικρές κατσαρίδες.

Δίνουμε εγγύηση 100% για τις μικρές κατσαρίδες .

Ωστόσο, σε περίπτωση που θα έχετε πρόβλημα κάνουμε δεύτερη εφαρμογή χωρίς χρέωση μέσα σε 20 ημέρες.Εγγύηση στις απεντομώσεις

Απεντόμωση για ψύλλους

Για την απεντόμωση  στους ψύλλους κάνουμε μια με δυο εφαρμογές. Εντωμεταξύ, στην περίπτωση που κάνουμε δεύτερη εφαρμογή, η τρίτη και περαιτέρω εφαρμογές τις κάνουμε χωρίς χρέωση.

Εγγύηση στις απεντομώσεις, Απεντόμωση για κοριούς

Στην απεντόμωση για τους κοριούς δίνουμε εγγύηση ότι θα λήξει το πρόβλημα μετά την τρίτη εφαρμογή. Ωστόσο, σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν λυθεί με τρεις εφαρμογές, οι περαιτέρω εφαρμογές τις κάνουμε στη μισή τιμή.

Απεντόμωση για σκόρους τροφίμων

Στην απεντόμωση για τους σκόρους τροφίμων κάνουμε μια με δυο εφαρμογές. Ωστόσο, σε περίπτωση τον δύο εφαρμογών,  η τρίτη και περεταίρω εφαρμογές τις εφαρμοστούν χωρίς χρέωση.

Εγγύηση στις απεντομώσεις, Απεντόμωση για σκόρους ρούχων

Για την απεντόμωση για σκόρους ρούχων ,εφόσον δεχτείτε την διαδικασία που προτείνουμε δίνουμε εγγύηση  απεντόμωσης 100%.

Απεντόμωση για ψαράκι,σαρανταποδαρούσες, σκορπιούς, αράχνες

Για τα έντομα ψαράκι, σαρανταποδαρούσες, σκορπιούς, αράχνες κάνουμε μια με δυο εφαρμογές. Σε περίπτωση που γίνουν δύο εφαρμογές και το πρόβλημα δεν λυθεί, η τρίτη και περαιτέρω εφαρμογές γίνονται από εμάς χωρίς χρέωση.

Απεντόμωση για Σφήκες

Στην απεντόμωση για σφήκες, δίνουμε εγγύηση  με την πρώτη εφαρμογή.

Απεντόμωση για το σαράκι ξύλου

Στους υποκαπνισμούς για την καταπολέμηση του σαράκι ξύλου δίνουμε εγγύηση.

Εγγύηση στις απεντομώσεις, Απεντόμωση για τους τερμίτες τερμίτες ξύλου

Στης εφαρμογές των τερμιτών δίνουμε εγγύηση 10 χρόνια.

Απώθηση φιδιών

Στις απώθησης φιδιών δίνουμε εγγύηση 100%.

Μυοκτονία

Στις εφαρμογές μυοκτονίας στα σπίτια και διαμερίσματα ο πελάτης θα έχει  εγγύηση 100%.