Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες fumigation στις επιχειρήσεις.

Στις απεντομώσεις στα καταστήματα, ξενοδοχεία για την μικρή κατσαρίδα δίνουμε εγγύηση ότι την εξολοθρεύουμε μόνο με 2 εφαρμογές.