Ευκαιρίες και Συνεργασίες

Ευκαιρίες και Συνεργασίες

H ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ζητεί άτομα δραστήρια με ευχέρεια επικοινωνίας, με η χωρίς μηχανή για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Ανάλογα την απόδοση η οποία θα εκτιμηθεί, θα έχει και

μόνιμη θέση στην εταιρία.

Μονό σοβαρές προτάσεις και θέληση για εργασία.
Στείλτε βιογραφικό με θέμα: « για πωλητές ».
Κενές θέσεις για πωλητές 2

• H ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ζητεί άτομα δραστήρια με ευχέρεια επικοινωνίας, με μηχανή ή δίπλωμα μηχανής από ΤΕΙ φυτικής παραγωγής η θερμοκηπίων.
Θα παρέχουμε σταδιακή εκπαίδευση.
Μονό σοβαρές προτάσεις
Στείλτε βιογραφικό με θέμα: « για απολυμάνσεις, εξωτερικές εργασίες »

• Η ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ζητεί αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό, χώρες της Ε. Ένωσης ως παραρτήματα.
Στείλτε βιογραφικό με θέμα: « για αντιπροσώπους ».

• Η ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ζητεί συνεργασίες με Εταιρίες διανομής πετρελαίου,

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών, καθαρισμού, πώληση πυροσβεστήρων, καυστηράτσηδες, Εταιρίες αποφράξεων,
Εταιρίες έκδοσης κοινοχρήστων,
Εταιρίες διαχειρίσεις πολυκατοικιών, συγκροτημάτων.
Αναλαμβάνουμε τις απολυμάνσεις της πελατεία σας με σύμβαση έργου ή έναντι ποσοστών
Οι συναλλαγές θα είναι νόμιμες και με ανταλλαγή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες απολυμάνσεων που θα προσφέρουμε στην πελατεία σας, θα είναι στο υψηλότερο επίπεδο.

Δεν πουλάμε πιστοποιητικά.

Στείλτε E-mail: με θέμα « συνεργασίες ».

Ευκαιρίες και Συνεργασίες

Ως Franchise (Συμφωνία Δικαιόχρησης ) θεωρείται η συμφωνία με την οποία ο “Δικαιοπάροχος” παραχωρεί στο “Δικαιούχο” έναντι οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων και/ή υπηρεσιών.

Περιλαμβάνει τουλάχιστον υποχρεώσεις που αφορούν τη χρήση κοινής επωνυμίας ή πινακίδας καταστήματος και την ενιαία εμφάνιση των χώρων ή και των μεταφορικών μέσων που υπάγονται στη σύμβαση, καθώς και την κοινοποίηση τεχνογνωσίας, τη συνεχή παροχή εκ μέρους του δικαιοπάροχου στον δικαιοδόχο εμπορικής και τεχνικής υποστήριξης.

Δείτε τα νέα μας site.