Ευκαιρίες και Συνεργασίες

Ευκαιρίες και Συνεργασίες. Ζητάμε άτομα δραστήρια με ευχέρεια επικοινωνίας, με η χωρίς μηχανή για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Μονό σοβαρές προτάσεις και θέληση για εργασία.Ευκαιρίες και Συνεργασίες Στείλτε βιογραφικό με θέμα: « για πωλητές ».
Κενές θέσεις για πωλητές 2

  1. Ζητάμε άτομα δραστήρια με ευχέρεια επικοινωνίας, με μηχανή ή δίπλωμα μηχανής από ΤΕΙ φυτικής παραγωγής η θερμοκηπίων.
   Ωστόσο, θα παρέχουμε σταδιακή εκπαίδευση.
   Μονό σοβαρές προτάσεις
   Στείλτε βιογραφικό με θέμα: « για απολυμάνσεις, αλλά και εξωτερικές εργασίες »
  2. Αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό, χώρες της Ε. Ένωσης ως παραρτήματα.
   Στείλτε βιογραφικό με θέμα: « για αντιπροσώπους ».
  3. Συνεργασίες με Εταιρίες διανομής πετρελαίου,
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών, καθαρισμού, πώληση πυροσβεστήρων, καυστηράτσηδες αλλά εταιρίες αποφράξεων,
 • Εταιρίες έκδοσης κοινοχρήστων αλλά και εταιρίες διαχειρίσεις πολυκατοικιών, συγκροτημάτων.
  Αναλαμβάνουμε τις απολυμάνσεις τις πελατεία σας με σύμβαση έργου αλλά και έναντι ποσοστών

Δεν πουλάμε πιστοποιητικά.

Στείλτε E-mail: με θέμα « συνεργασίες ».

Ευκαιρίες και Συνεργασίες

Ως Franchise (Συμφωνία Δικαιόχρησης ) θεωρείται η συμφωνία με την οποία ο “Δικαιοπάροχος” παραχωρεί στο “Δικαιούχο” έναντι οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων αλλά και/ή υπηρεσιών.

Περιλαμβάνει τουλάχιστον υποχρεώσεις που αφορούν τη χρήση κοινής επωνυμίας αλλά και πινακίδας καταστήματος και την ενιαία εμφάνιση των χώρων ή και των μεταφορικών μέσων που υπάγονται στη σύμβαση, καθώς και την κοινοποίηση τεχνογνωσίας, τη συνεχή παροχή εκ μέρους του δικαιοπάροχου στον δικαιοδόχο εμπορικής και τεχνικής υποστήριξης.

FRANCHISE στην Alpha Απολυμαντική

5 λόγοι για να αποκτήσετε franchise με την Alpha Απολυμαντική:

 1. Απολαμβάνετε επαγγελματική αλλά  και ανθρώπινη υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
 2. Η Alpha Απολυμαντική franchise επενδύει διαρκώς στην τεχνογνωσία αλλά και στην εκπαίδευση.
 3. Η ALPHA Απολυμαντική μεγαλώνει κάθε ήμερα μετά από 25 χρονιά από την ίδρυσει τις.
 4. Η Alpha Απολυμαντική επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα marketing αλλά και διαφήμισης.
 5. Ωστόσο, έχετε το συγκριτικό πλεονέκτημα να είσαστε ανεξάρτητοι χωρίς να είσαστε μόνοι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας .

 

Δείτε τα νέα μας site.