Ναυτιλιακές εφαρμογές απεντόμωσης

Ναυτιλιακές εφαρμογές απεντόμωσης.

Ναυτιλιακές εφαρμογές απεντόμωσης. Το fumigation στα πλοία με οποιαδήποτε μορφή είναι μια διαδικασία που πρέπει να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Μετά το πέρας των εργασιών,το πλοίο να αναχωρεί απαλλαγμένο παρασίτων για οποιονδήποτε προορισμό. Για τους λόγους αυτούς, η ανάθεση πρέπει να γίνεται σε εταιρείες που έχουν ιδιαίτερη εμπειρία και απασχόληση με το αντικείμενο.

Ναυτιλιακές εφαρμογές απεντόμωσηςΝαυτιλιακές εφαρμογές απεντόμωσης. Η ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα αλλά και ανάλογη εξειδίκευση στις εφαρμογές της απεντόμωσης στα πλοία. Κάθε είδος πλοίου ( πετρελαιοφόρο – φορτηγό – κρουαζιερόπλοιο – γιοτ) είναι ευάλωτος από την προσβολή παρασίτων. Στους χώρους το συνηθέστερο πρόβλημα είναι οι γερμανικές κατσαρίδες, οι κοριοί, τα ποντίκια, οπού λόγω των ιδιαιτέρως ευνοϊκών συνθηκών ( σταθερή θερμοκρασία – αφθονία τροφής ) η εξάπλωση τους είναι ραγδαία. Όμως και στους χώρους μεταφοράς φορτίου, μεταφέρονται και αναπτύσσονται πληθώρα παρασίτων, που εκτελούν το πολλαπλώς επιβλαβές τους έργο, μέχρι αυτό να φτάσει στον προορισμό του

Η αποτελεσματικότητα, η συνέπεια και η δυνατότητα πολλαπλής αντιμετώπισης των προβλημάτων, τις αντίξοες πολλές φορές συνθήκες ανάπτυξης εργασίας – είναι οι κύριες αιτίες τολμούμε να αναλάβουμε τέτοιες υπηρεσίες.

Μετά το πέρας εργασιών χορηγούμε (Certificate) πιστοποιητικό απαλλαγής .
Τα συνεργεία μας είναι στην διάθεση σας όλο το 24ωρο σε οποιοδήποτε λιμάνι της Ελλάδας.

Δείτε τα νέα μας site.