Νομοθεσία για απεντομώσεις μυοκτονίες

Νομοθεσία για απεντομώσεις μυοκτονίες. Τμήματα από την άδεια καταπολεμησης εντόμων και τρωκτικών, για απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες, fumigation. Επιλογή της εταιρίας για την καταπολέμηση εντομών, τρωκτικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών. Τι εννοούμε με έκδοση βεβαίωσης εργασίας απολύμανσης και πιστοποιητικού απολύμανσης, απεντόμωσης μυοκτονίας. Τι είναι το πιστοποιητικό απολύμανσης Covid 19;

Ποιοι κάνουν απολυμάνσεις;

Απολυμάνσεις με την διαδικασία απολύμανσης για την εξόντωση μικρόβιον, μυκήτων και ιούς, κάνουν οι εταιρίες απεντόμωσης.  Οι εταιρίες απεντόμωσης διαθέτουν τον κατάλαλο εξοπλισμό για απολυμάνσεις  και για κορονοϊό – covid 19.

Η ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης για το 2020 με τίτλο «Απεντομώσεις- Μυοκτονίες- Απολυμάνσεις στο Αστικό και Περαστικό Περιβάλλον:στην Πράξη»

Νομοθεσία για απεντομώσεις μυοκτονίες  και ο φάκελος απεντόμωσης μυοκτονίας.

Ένα από τα έγραφα που πρέπει να έχει μια επιχείρηση τροφίμων  είναι  ο φάκελος απεντόμωσης, μυοκτονίας. Ο φάκελος για απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες θα πρέπει να έχει το  πιστοποιητικό απολύμανσης, απεντόμωσης, την άδεια  απεντομώσεων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων την έγκρισης φάρμακων,σύμβαση έργου κ.α.

Απόσπασμα από την άδεια για απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μυοκτονίες  και fumigation :

«Ο υπεύθυνοςΝομοθεσία για απεντομώσεις μυοκτονίες επιστήμονας:Θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας, από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του,καθώς τη λήψη ασφάλειας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.

“Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνον εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντομών και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 205/2001 και θα παίρνει όσα ιδιαίτερα μετρά προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε εξασφαλίζει αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κίνδυνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.»

Στην Alpha Απολυμαντική ο Γεωπόνος (υπεύθυνος επιστήμονας) είναι παρών σε κάθε απεντόμωση που εφαρμόζεται, όπως ορίζει η νομοθεσία,  στις άπλες «απολυμάνσεις» πολυκατοικιών, διαμερισμάτων για κατσαρίδες αλλά και ειδικές όπως κοριούς, ψύλλους και περίπλοκες εφαρμογές όπως τερμίτες, σαράκι,έντομα αποθηκών. 

Η νομοθεσία είναι ρητή για την προστασία του πολίτη.

Αγαπητοί πελάτες ,η νομοθεσία είναι ρητή για την προστασία του πολίτη. Για κάθε εφαρμογή με φάρμακα υγειονομικής σημασίας,μην γνωρίζοντας την ασφαλή και υπεύθυνη εφαρμογή τους, έχουν συνέπειες για την υγεία μας, τα ζώα και το περιβάλλον.
Η εφαρμογή υποκαπνισμού (fumigation)εφαρμόζεται πάντοτε με την παρουσία και ευθύνη μόνο του γεωπόνου ή χημικού όπως αναφέρεται στο Β.Δ. 143/1967.
Μερικές εταιρείες δεν σέβονται την νομοθεσία στην εφαρμογή της φωσφίνης και έχουν αναφερθεί θανατηφόρα ατυχήματα.

Αυτά τα αναφέρουμε για να γνωστοποιήσουμε στον πελάτη μας ότι το φθηνό δεν είναι πάντοτε και το καλό. Ο πελάτης πρέπει να ελέγχει την εταιρεία που έχει καλέσει για απεντόμωση

  • για την Άδεια Απεντόμωσης
  • το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει.
  • Οπωσδήποτε ο υπεύθυνος επιστήμονας θα επιβλέπει όλη τη διαδικασία της εργασίας απεντόμωσης,
  • να είναι σε θέση να δώσει λύση στο πρόβλημα .
    Η επιτυχία της απεντόμωσης είναι η πιο οικονομική λύση στο πρόβλημα σας .

Η εταιρεία μας και οι επιστήμονες τις, τηρούν τη νομοθεσία,

  • δρουν υπεύθυνα με 100% αποτέλεσμα
  • με τις πιο λογικές τιμές της αγοράς.
  • Με τις εφαρμογές υποκαπνισμού – fumigation γλιτώνουμε ολόκληρη περιουσία όπως είναι ένα σπίτι,ακριβά έπιπλα ή προϊόντα αποθήκης και διεθνές εμπορίου όπως σιτάρι,ρύζι,κριθάρι, κ.τ.λ.

Νομοθεσία για απεντομώσεις μυοκτονίες

Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

α. Ν.721/(ΦΕΚ298/Α1977) (Περί ελέγχου και εγκρίσεως κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων) και ειδικότερα εκείνες που καθορίζονται με άρθρα 2 παρ. 1,14 παρ., στ. 29 και 30

β. Το άρθρο 4 Β.Δ 374/67 (ΦΕΚ 114/Α/1967) που καθορίζει το ανώτατο όριο της τιμής οξείας τοξικότητας των σκευασμάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε χώρους αυτούς.

γ.Την με αριθ.183897/1-10-1985 Απόφαση του κ. Υπουργού Γεωργίας (Για την καταπολέμηση εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).

Χώροι επέμβασης : (Κατοικίες, Χώροι ομαδικής διαβίωσης)

Ο υπεύθυνος επιστήμονας Θα επιβλέπει όλη τη διαδικασία της εργασίας από την παρασκευή του υλικού. Παρέμβασής και τη χρησιμοποίηση του, καθώς και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.

Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνον εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ.205/2001. θα παίρνει και όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξής έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτόν. Να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγειά και το οικοσύστημα

Οποιαδήποτε, σχετική με: α. Τη χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων. β. Τα μέτρα προστασίας του προσωπικού που θα κάνει την επέμβαση

γ. Τα μέτρα προστασίας των ενοίκων, περιοίκων και των ζώων που ζουν στους χώρους που γίνεται η επέμβαση ή που λόγω προσέγγισης σαυτούς μπορούν να εκτεθούν σε κίνδυνο, συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας και την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται από διατάξεις του Ν.721/77. όπως προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.2538/1997(ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997.

 

 

Δείτε τα νέα μας site.