Τι είναι η οικολογικές μη τοξικές απεντομώσεις

Οικολογικές απεντομώσεις και εφαρμογές στις υγειονομικές αλλά και γεωργικές απεντομώσεις. Τα συστήματα καταπολέμησης εντομών με βιολογική απεντόμωση, οικολογικές ατοξικές απεντομώσεις με την χρήση αδρανές αερίου έχουν ευρεία χρήση πλέον σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, πολλές εταιρίες παράγωγης τροφίμων έχουν ακόμα και θαλάμους με συστήματα συντήρησης τροφίμων με αδρανή αέρια.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για οικολογικές ατοξικές απεντομώσειςΚαταπολέμηση κηρόσκορου στη μελισσοκομία<br />

Οικολογική, βιολογική, ατοξική απεντόμωση είναι η απεντόμωση χωρίς χρήση φάρμακων. Σε έναν θάλαμο εισάγουμε ασφυκτικά  φυσικά αέρια διοξείδιο του άνθρακα CO2 ή άζωτο N2, εφόσον στο θάλαμο έχουμε αφαιρέσει το οξυγόνο. Εντωμεταξύ, με την απεντόμωση που αναφέρουμε στο θάλαμο  γίνετε και βιολογική απολύμανση στα αερόβια μικρόβια κύριος σε αερόβια βακτήρια και   μύκητες.

Οικολογική, Βιολογική μέθοδος απεντόμωσης, που χρησιμοποιείται;

 • Σε Ατοξικές απεντομώσεις σε υφάσματα δέρματα, χαρτί, βιβλία, μουσεία, βιβλιοθήκες.
 • αλλά και καταπολέμηση σαράκι του ξύλου σε έπιπλα ή σε σπίτια.

Οικολογικές απεντομώσεις

 • Μπορεί να εφαρμοστή με επιτυχία σε βιολογικά προϊόν, για την συντήρηση αλλά και καταπολέμηση εντομών αποθηκών σε όσπρια, ξηρούς καρπούς,  μπαχαρικά, αρωματικά φυτά.
 • Με μεγάλη επιτυχία σε συντήρηση κηρηθρών από κηρόσκωρο, (Μέθοδοι καταπολέμησης κηρόσκωρου)

Τις οικολογικές απεντομώσεις τις χρησιμοποιήσουμε εκεί που δεν μπορούμε, για διαφόρους λογούς, να χρησιμοποιήσουμε τη φωσφίνη.

Με τις οικολογικές ατοξικές απεντομώσεις καταπολεμάμε έντομα που προκαλούν προβλήματα σε:

 1. Βιολογικά προϊόντα, τρόφιμα, βότανα, μπαχαρικά, καταπολέμησηοικολογικές απεντομώσεις-2 εντομών αλλά και συντήρηση αυτών.
 2. Με μεγάλη επιτυχία σε συντήρηση κηρηθρών από κηρόσκωρο.
 3. Σκόρους και άλλα έντομα σε Εθνικές/ Θεατρικές Ενδυμασίες, αλλά και χαλιά, υφαντά, γούνες, ενδύματα,
 4. Σαράκι σε έργα τέχνης, Έπιπλα σκαλιστά με ευγενή μέταλλα, (στα οποία ο υποκαπνισμός με φωσφίνη δημιουργεί πρόβλημα – οξείδωση),
 5. Πίνακες Ζωγραφικής, Εικόνες, Βιβλία  αλλά και Παπύρους, Άμφια, κ λ π. (προσοχή όχι όλοι οι πίνακες)
 6. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες μέθοδοι για χρήση σε Μουσεία, Εκκλησίες αλλά και μοναστήρια, Θέατρα, Βιβλιοθήκες, Οικίες, κ λ π.
 7. Στην καταπολέμηση σκόρων στα σπίτια, σε περίπτωσης που οι πελάτες δεν προτιμούν τον υποκαπνισμό με φωσφίνη.

οικολογικές απεντομώσεις-3Πώς γίνετε η απεντόμωση

Μετά από πολλά χρόνια μελέτης στα υλικά κατασκευής, τα χαρακτηριστικά των αερίων, σημαντικές γνώσεις για ευρέα χρήση του συστήματος για πολύ ευαίσθητα ειδή προς απεντόμωση, το σύστημα για οικολογικές απεντομώσεις το κατασκευάζουμε εμείς.
Ωστόσο, το σύστημα είναι πρακτικό, αποτελεσματικό και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε βιολογικές εφαρμογές σε χώρους με όγκο προσαρμοσμένου σάκου μέχρι 400 κυβικά μετρά.
Εντωμεταξύ, το Σύστημα για οικολογικές απεντομώσεις το ονομάσαμε PEST CONTROL BOX – Σάκκος απεντόμωσης P.C.B. και την μέθοδο, μέθοδο ατοξικής απεντόμωσης.

Η βιολογική μέθοδος, το PEST CONTROL BOX αποτελεί μια μορφή εφαρμογής σε οικολογικές απεντομώσεις και ατοξικές μεθόδους καταπολέμησης εντόμων με βιομηχανικά αδρανή αέρια.

Ωστόσο, βασίζεται στην εισαγωγή αδρανούς αερίου, διοξειδίου του άνθρακα CO2 και του Ν2 αζώτου εντός ενός πλαστικού θαλάμου, που φτιάχνεται από μας ( μέχρι 250 m3 όπου τοποθετούνται τα προς απεντόμωση είδη).Το σύστημα αποτελείται:

  1. Από το πλαστικό θάλαμο μιας χρήσης από κοινό νάιλον 75 μέχρι 400 μίκρα.
  2. Το συγκολλητικό  νάιλον.
  3. οικολογικές απεντομώσεις-4Τη βαλβίδα εξαγωγής οξυγόνου και εισαγωγής αδρανές αερίου.
  4. Σύστημα εξαγωγής οξυγόνου από το θάλαμο.
  5. Μπουκάλες αποθήκευσης και μεταφοράς αέριων.
  6. Σύστημα ρύθμισης εισαγωγής αζώτου Ν2 ή CO2 διοξείδιο του άνθρακα.
  7. Απαραίτητη  μετρητές.

Η μέθοδος είναι ατοξική και ασφαλής

 • Δεν υπάρχουν τοξικές ουσίες, που η χρήση τους είναι συνυφασμένη με κινδύνους στην υγεία των ανθρώπων η με την μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • Δεν απαιτεί την μεταφορά των προς απεντόμωση ειδών σε άλλο ασφαλή χώρο.
 • Δεν δημιουργεί βλάβες στο χρώμα η στα υλικά κατασκευής των προς απεντόμωση ειδών. ( εκτός των πινάκων όπου χρειάζεται προσοχή)
 • Δεν αφήνει υπολείμματα.

Η μέθοδος είναι Εξαιρετικά Αποτελεσματική 

 • Η εφαρμογή γίνεται στον χώρο που βρίσκονται τα προς απεντόμωση είδη, χωρίς να απαιτείται μεταφορά τους σε άλλους χώρους, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται για ευαίσθητα είδη. οικολογικές απεντομώσεις-5
 • Εντωμεταξύ, στη μέθοδο  δίνουμε εγγύηση 100% αποτελεσματικότητα της εφαρμογής σ’ όλα τα είδη και στάδια του κύκλου της ζωής τον εντόμων (αυγό-προνύμφη-νύμφη αλλά και τέλειο).
 • Ακόμη, δεν διακόπτεται ή διαταράσσεται η λειτουργία του χώρου. Αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο για περιπτώσεις ειδών μεγάλης υλικής και πολιτιστικής αξίας, οπός Έργα Τέχνης, Πίνακες Ζωγραφικής,
 • αλλά και εικόνες, βιβλία, έπιπλα, γούνες, εθνικές/ θεατρικές ενδυμασίες, άμφια.

Τα ειδή προς απεντόμωση στο θάλαμο θα παραμείνουν κλειστά 8 -21 μέρες στη καταπολέμηση του εντομών, ενώ στη συντήρηση προϊόντων μπορεί να αφήσουμε το προϊόν μέσα στο αέριο αόριστου χρόνου.

Για τις μονάδες ξηρών βιολογικών προϊόντων και μελισσοκομίας:
Κατόπιν παραγγελίας μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα μιας  χρήσεως για καταπολέμηση και συντήρηση προϊόντων για εσάς, μέχρι 400 m3 και άνω

Το σύστημα κοστολογείτε από το:

 • Κόστος αγοράς
 • Το κόστος κάθε εφαρμογής
 • Τα σεμινάρια για εκπαίδευση

οικολογικές απεντομώσεις -6

οικολογικές απεντομώσεις -8

οικολογικές απεντομώσεις -7

οικολογικές απεντομώσεις -9

οικολογικές απεντομώσεις -10

Εφαρμογές

Απεντόμωση αρχείου τράπεζα Πειραιώς

Απεντόμωση του αρχείου της τράπεζας Πειραιώς με την ατοξική μέθοδο με άζωτο. Πιο κάτω στην εικόνα είναι μια από της μεγάλες δουλείες που κάναμε με την μέθοδο αυτή στο αρχείο της Τράπεζας Πειραιώς.

οικολογικές απεντομώσεις -11

 Απεντόμωση Μουσικού Ηγουμενίτσας

Μουσείου Ηγουμενίτσας την απεντόμωση 51 ξύλινων φορητών εικόνων και λοιπών εκκλησιαστικών κειμηλίων με ανοξική μέθοδο απεντόμωσης με άζωτο (Ν 2 ), για θεραπεία και πρόληψη από ξυλοφάγα έντομα.

Μη τοξική απεντόμωση με άζωτο

 

ατοξική απεντόμωση με άζωτο

 

ΔΙΠΛΟΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

Πνευματικά Δικαιώματα

Το κείμενο δημοσιεύεται για πρώτη φορά 10/12/2014 και έχει πνευματικά δικαιώματα. Περιέχει επιστημονικές έννοιες και μεθόδους που γνωστοποιήσαμε για πρώτη φορά. Είναι αποτέλεσμα εμπειρίας ετών και δημοσιεύουμε για ιδιωτικό σκοπό.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδεια του δημιουργού της παρούσας δημοσίευσης .