Οροί Χρήσης

Οροί Χρήσης για την ιστοσελίδα Alpha Απολυμαντική. 

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το site μας.

Ενημερωθείτε  για τις υπηρεσίες και τις επιστημονικές γνώσης που σας προσφέρουμε για να μας γνωρίσετε.

Το site

Οροί Χρήσης

 ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

 • Το site (www.alphaapolymantiki.gr) έχει σκοπό την ενημέρωση του πελατών. Σε καμία περίπτωση δεν υποδείχνει στους πελάτες τη χρήση υπηρεσιών από μονή τους. Οι υπηρεσίες που αναφέρουμε (www.alphaapolymantiki.gr) εφαρμόζονται μόνο από επαγγελματικό προσωπικό της (www.alphaapolymantiki.gr)

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων

 • Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.alphaapolymantiki.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.
 • Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.
 • Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Ο (www.alphaapolymantiki.gr) οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις. Οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Το Site (www.alphaapolymantiki.gr) – Οροί Χρήσης

 • Το Site (www.alphaapolymantiki.gr) χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού.
 • Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του (www.alphaapolymantiki.gr) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
 • Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το (www.alphaapolymantiki.gr) και τις υπηρεσίες του, η εφαρμογής από τον πολίτη. Δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του site εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο

 • Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του (www.alphaapolymantiki.gr) δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση. Αποκλεισμένης οιασδήποτε ευθύνης μας.
 • Το Site (www.alphaapolymantiki.gr) δεν ελέγχει:
 • τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο,
 • την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
 • την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το (www.alphaapolymantiki.gr) σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το (www.alphaapolymantiki.gr) δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών που διαφημίζονται στο (www.alphaapolymantiki.gr) και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου – Οροί Χρήσης

 • Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να
 • συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου
 • και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
 • Στο site μας είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτα πρόσωπα.
 • Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ευρωπαϊκό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

 

 

Δείτε τα νέα μας site.