Περιβαλλοντική Διαχείριση

Περιβαλλοντική Διαχείριση και η ανάπτυξη, η χρήση οικολογικών, μη τοξικών σκευασμάτων και μεθόδων απεντόμωσης, fumigation μυοκτονίας και απολύμανσης αποτελεί τον κύριο στόχο της εταιρίας μας. Η περιβαλλοντική και οικολογική συνείδηση που διακρίνουν τη λειτουργία της εταιρίας μας έχουν ως αποτέλεσμα η Alpha Περιβαλλοντική ΔιαχείρισηΑπολυμαντική να είναι η πρώτη εταιρία Απεντομώσεων, Απολυμάνσεων που εφάρμοσε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποβλήτων που προκύπτουν από τη χρίση των φάρμακων δηλαδή πλαστικών συσκευασιών και χαρτί συσκευασίας.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες ελέγχου των περιβαλλοντικών παραγόντων της επιχείρησης έπειτα από ενδελεχή μελέτη και παρατήρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Οι λειτουργία αυτή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες :

Περιβαλλοντική Διαχείριση

1. Έλεγχος και διαχείριση των καταλοίπων από τα εντομοκτόνα .
2. Έλεγχος και διαχείριση των δολωμάτων της εφαρμογής .
3. Έλεγχος και διαχείριση των καταλοίπων στα αποθηκευτικά δοχεία των εντομοκτόνων .

Ο έλεγχος και η διαχείριση των παραπάνω επιπτώσεων γίνεται σε συνεργασία με εταιρία διαχείρισης αποβλήτων.Η εταιρία μας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του περιορισμού των ρύπων αλλά και την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων .Επίσης υπάρχει μια ετήσια θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων ποιότητας σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή της εταιρίας σε οτιδήποτε σχετίζεται με τη περιβαλλοντική και οικολογική προστασία .

 

Δείτε τα νέα μας site.