Υγεία και ασφάλεια στις απολυμάνσεις 

Υγεία και ασφάλεια στις απολυμάνσεις, Η Υγιεινή και Ασφάλεια αποτελεί τρόπο ζωής στη Alpha Απολυμαντική κατά τις εφαρμογές που κανί.
Στις απολυμάνσεις πριν ακόμα κλείσουμε ραντεβού έχουμε σχηματίσει μια εικόνα προς την υγεία και ασφάλεια του πελάτη, με τις ερώτησης που κάνουμε στο πελάτη.
Υγεία και ασφάλεια στις απολυμάνσειςΟ πελάτης που απευθύνετε σε εμάς θα πρέπει να μας ενημέρωση αναλυτικά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει – αυτό και η συνεργασία μαζί μας επιφέρει οφέλη που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια.
Ακόμα ρωτάμε για την οικογενειακή κατάσταση του πελάτη.

Υπάρχουν ασθενής ή ασθενής από αλλεργίες στο σπίτι, αν υπάρχουν παιδιά, αν υπάρχουν κατοικίδια ζώα.
Προπαντός για τα σκυλιά, μικρόσωμα, μεγαλόσωμα.
Γνωρίζοντας το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, αποφασίζουμε το πιο ήπιο φάρμακο για το άνθρωπο και τα κατοικίδια ταυτόχρονα θανατηφόρο για τα έντομα προστατεύοντας την Υγιεινή και Ασφάλεια του πελάτη.
Ανάλογα περνούμε τα κατάλληλα μετρά για την Υγιεινή και Ασφάλεια του πελατών ή του προσωπικού σε επιχείρησης με πολλαπλές εγκατάστασης.
Μετριάζονται οι παρασιτολογικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι λόγω της μετάδοσης ασθενειών, μειώνεται η επικίνδυνη πρόκληση ζημιών στα κτίρια και στις ηλεκτρικές καλωδιώσεις από τα τρωκτικά , επίσης εξαλείφονται τα προβλήματα που προκαλούν οι ακαθαρσίες και η προβλήματα που επιφέρουν τα πτηνά και πολλά αλλά προβλήματα έλεγχου Υγεία και ασφάλεια

Η Υγιεινή και Ασφάλεια αποτελεί τρόπο ζωής στη Alpha Απολυμαντική κατά τις εφαρμογές που κανί.

Μετριάζονται οι παρασιτολογικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι λόγω της μετάδοσης ασθενειών, μειώνεται η επικίνδυνη πρόκληση ζημιών στα κτίρια και στις ηλεκτρικές καλωδιώσεις από τα τρωκτικά , επίσης εξαλείφονται τα προβλήματα που προκαλούν οι ακαθαρσίες και η προβλήματά που επιφέρουν τα πτηνά και πολλά αλλά προβλήματα έλεγχου παράσιτων.
Ένας άλλος τομέας προστασίας Υγείας και ασφάλειας σε συνεργασία σας με μας μπορεί επιπρόσθετα να βοηθήσει στη βελτίωση της κουλτούρας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια.

• Υγεία και ασφάλεια στις απολυμάνσεις  και μετρά προστασίας αν είστε οικιακός πελάτης
• Υγεία και ασφάλεια στις απολυμάνσεις  προς τις εγκαταστάσεις και τους πελάτες σας
• Υγεία και ασφάλεια στις απολυμάνσεις  και εφαρμογές του ISO 22000 στη επιχείρηση σας
• Υγεία και ασφάλεια στις απολυμάνσεις  του προσωπικού σας αν είστε επιχείρηση .

• Οι γεωπόνοι διενεργούν τις διαδικασίες πάντοτε σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Σκοπός μας είναι σαν επιχείρηση υγειονομικής σημασίας να βελτιώνουμε συνεχώς τα επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας.
Ένας άλλος τομέας προστασίας Υγείας και ασφάλειας στις απολυμάνσεις σε συνεργασία σας με μας μπορεί επιπρόσθετα να βοηθήσει στη βελτίωση της κουλτούρας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια.

 

 

Διττέ τα νέα μας site.