Υποκαπνισμός σε Κοντέινερ – fumigation.

Υποκαπνισμός σε Κοντέινερ.

Αρχικά, ο υποκαπνισμός σε κοντέινερ – container-fumigation πραγματοποιείται με τη χρήση φωσφίνης. Ο υποκαπνισμός σε κοντέινερ, είναι μια μέθοδος απεντόμωσης. Να τονιστεί ότι γίνεται με την εισαγωγή σκευάσματος σε μορφή αερίου σε στεγανοποιημένο χώρο. Παράλληλα, ελέγχουμε την προσβολή εντομών σε όλα τους τα στάδια, στα προϊόντα προς απεντόμωση.Υποκαπνισμός σε Κοντέινερ
Να τονιστεί ότι με τον υποκαπνισμό σε κοντέινερ είναι δυνατόν να έχουμε έλεγχο σ’ όλα τα στάδια ζωής του παρασίτου. Όπως, Το αυγό, η προνύμφη, η νύμφη και το τέλειο έντομο. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος απεντόμωσης αποτελεί τοξική εφαρμογή σε όλες τις μορφές ζωής. Η αποτελεσματικότητα του υποκαπνισμού είναι λόγω της υψηλής διεισδυτικότητας της φωσφίνης. Ακόμη, τη φωσφίνη τη χαρακτηρίζει,  αφού μπορεί να φτάσει σε σημεία που άλλοι τρόποι απεντόμωσης δεν μπορούν.
Αναλυτικότερα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι υποκαπνισμός με φωσφίνη είναι μία μέθοδος pestcontrol φιλική προς το περιβάλλον αφού η φωσφίνη διασπάται εύκολα και γρήγορα όταν κάνει εμφάνιση στην ατμόσφαιρα.

Που εφαρμόζεται ο υποκαπνισμός.

Ακόμη, ο υποκαπνισμός – fumigation είναι μια μέθοδο για την καταπολέμηση και του σαράκι. Επίσης, είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης αυτών των παρασίτων σε περιπτώσεις που κάποιο ξύλο έχει μόλυνση από σαράκι. Παράλληλα,  υποκαπνισμό κάνουμε και στη βιομηχανία τροφίμων για την καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών.

Υποκαπνισμός – fumigation σε κοντέινερ.

Ιδιαίτερα, στο συγκεκριμένο άρθρο όμως θα κάνουμε αναφορά, στις εφαρμογές υποκαπνισμού σε κοντέινερ. Συγκεκριμένα, ο υποκαπνισμός των εμπορευματοκιβωτίων – κοντέινερ συχνά πραγματοποιείται σε τερματικούς σταθμούς.

Η καταλληλότητα του κοντέινερ για υποκαπνισμό.

Αρχικά, πριν την έναρξη του υποκαπνισμού, στο προς απεντόμωση κοντέινερ καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο, κάνουμε προσεκτικό έλεγχο.  προσεκτικά Είναι σημαντικό όλα τα βήματα εργασίας να γίνουν χωρίς την πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου για τον άνθρωπο εργαζόμενοι και παρευρισκόμενοι ή το περιβάλλον.

Τι αφορά την αποτελεσματικότητα.

Ορθή σφράγιση.

Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της απεντόμωσης με χρήση υποκαπνισμού είναι η σφράγιση. Η αεροστεγανότητα του προς υποκαπνισμό εμπορευματοκιβώτιο έχει  άμεση εξάρτηση από την καλή κατασκευή αυτού. Επομένως, θα πρέπει να γίνει έλεγχος επιμελώς του κοντέινερ πριν την εφαρμογή. Αρχικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας μπαίνουμε στον χώρο και  κλείνουμε την πόρτα . Έτσι,  μπορούμε να ανιχνεύσουμε τυχόν διαρροές.

Τοποθέτηση του κοντέινερ.

• Αποφυγή του υποκαπνισμού σε κοντέινερ που είναι τοποθετημένα σε ανώμαλο έδαφος. μεγάλος κίνδυνος διαρροής αερίου λόγω της συστροφής και θυρών που δεν κλείνουν ερμητικά.
• Παράλληλα,  είναι καλή η αποφυγή του υποκαπνισμού των εμπορευματοκιβωτίων που είναι τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. Επιπλέον επαγγελματικός κίνδυνος ασφαλείας και κίνδυνος απώλειας αερίου λόγω καιρικών συνθηκών.

Διάρκεια της διαδικασίας.

Επίσης, η περίοδος έκθεσης ξεκινά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής και η ολοκλήρωση είναι με την έναρξη της διαδικασίας αερισμού. Η φωσφίνη είναι ένα καπνιστικό προϊόν. Ως συμπέρασμα, απαιτεί αρκετό χρόνο για να δράσει, ιδίως όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν το κατώτερο όριο εφαρμογής.
Παρακολούθηση της θερμοκρασίας
Συγκεκριμένα, οι χαμηλές θερμοκρασίες απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έκθεσης από ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
Παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αερίου
Επομένως, Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και αποσκοπώντας στην ασφάλεια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη η συχνή παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αερίου.

Εξαερισμός.

Συμπερασματικά, με την ολοκλήρωση του χρόνου έκθεσης σε φωσφίνη λαμβάνει χώρα ο εξαερισμός και η ολοκλήρωση του έργου της απεντόμωσης του κοντέινερ με υποκαπνισμό.

Δείτε τα νέα μας site.