Υποκαπνισμός σε Κοντέινερ – fumigation

Υποκαπνισμός σε Κοντέινερ

Ο υποκαπνισμός σε κοντέινερ – container-fumigation πραγματοποιείται με τη χρήση φωσφίνης. Ο υποκαπνισμός σε κοντέινερ, είναι μια μέθοδος απεντόμωσης. Γίνεται με την εισαγωγή σκευάσματος σε μορφή αερίου σε στεγανοποιημένο χώρο. Ελέγχουμε την προσβολή εντομών σε όλα τους τα στάδια, στα προϊόντα προς απεντόμωση.Υποκαπνισμός σε Κοντέινερ
Με τον υποκαπνισμό σε κοντέινερ είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλα τα στάδια ζωής του παρασίτου. Το αυγό, η προνύμφη, η νύμφη και το τέλειο έντομο. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος απεντόμωσης αποτελεί τοξική εφαρμογή σε όλες τις μορφές ζωής. Η αποτελεσματικότητα του υποκαπνισμού οφείλεται στην υψηλή διεισδυτικότητα της φωσφίνης. Τη φωσφίνη τη χαρακτηρίζει,  αφού μπορεί να φτάσει σε σημεία που άλλοι τρόποι απεντόμωσης δεν μπορούν.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι υποκαπνισμός με φωσφίνη είναι μία μέθοδος pestcontrol φιλική προς το περιβάλλον αφού η φωσφίνη διασπάται εύκολα και γρήγορα όταν βρίσκεται στην ατμόσφαιρα.

Που εφαρμόζετε υποκαπνισμός

Ο υποκαπνισμούς – fumigation είναι μια μέθοδο για την καταπολέμηση και του σαράκι.Είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης αυτών των παρασίτων σε περιπτώσεις που κάποιο ξύλο έχει προσβληθεί από το σαράκι. Επίσης ο υποκαπνισμός εφαρμόζετε στη βιομηχανία τροφίμων για την καταπολέμηση των εντόμων αποθηκών.

Υποκαπνισμός – fumigation σε κοντέινερ

Στο συγκεκριμένο άρθρο όμως θα αναφερθούμε στις εφαρμογές υποκαπνισμού σε κοντέινερ. Ο υποκαπνισμός των εμπορευματοκιβωτίων – κοντέινερ συχνά πραγματοποιείται σε τερματικούς σταθμούς.

Η καταλληλότητα του κοντέινερ για υποκαπνισμό

Πριν την έναρξη του υποκαπνισμού, το προς απεντόμωση κοντέινερ καθώς και ο περιβάλλον χώρος πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά Είναι σημαντικό όλα τα βήματα εργασίας να πραγματοποιηθούν χωρίς την πρόκληση οποιουδήποτε κινδύνου για τον άνθρωπο εργαζόμενοι και παρευρισκόμενοι ή το περιβάλλον.

Τι αφορά την αποτελεσματικότητα

Ορθή σφράγιση

Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της απεντόμωσης με χρήση υποκαπνισμού είναι η σφράγιση. Η αεροστεγανότητα του προς υποκαπνισμό εμπορευματοκιβώτιο εξαρτάται από την καλή κατασκευή αυτού.Θα πρέπει να ελεγχθεί επιμελώς το κοντέινερ πριν την εφαρμογή. Μπορούμε να εισέλθουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και να κλείσουμε την πόρτα Έτσι ώστε να μπορούμε να ανιχνεύσετε τυχόν διαρροές.

Τοποθέτηση του κοντέινερ

• Πρέπει να αποφεύγουμε το υποκαπνισμό σε κοντέινερ που είναι τοποθετημένα σε ανώμαλο έδαφος. μεγάλος κίνδυνος διαρροής αερίου λόγω της συστροφής και θυρών που δεν κλείνουν ερμητικά.
• Αποφύγουμε τον υποκαπνισμό των εμπορευματοκιβωτίων που είναι τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο. επιπλέον επαγγελματικός κίνδυνος ασφαλείας και κίνδυνος απώλειας αερίου λόγω καιρικών συνθηκών.

Διάρκεια της διαδικασίας

Η περίοδος έκθεσης ξεκινά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής και ολοκληρώνεται με την έναρξη της διαδικασίας αερισμού.Η φωσφίνη είναι ένα καπνιστικό προϊόν. Το οποίο απαιτεί αρκετό χρόνο για να δράσει, ιδίως όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν το κατώτερο όριο εφαρμογής.
Παρακολούθηση της θερμοκρασίας
Οι χαμηλές θερμοκρασίες απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έκθεσης από ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
Παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αερίου
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και αποσκοπώντας στην ασφάλεια του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη η συχνή παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αερίου.

Εξαερισμός

Με την ολοκλήρωση του χρόνου έκθεσης σε φωσφίνη γίνεται ο εξαερισμός και η ολοκλήρωση του έργου της απεντόμωσης του κοντέινερ με υποκαπνισμό.

Δείτε τα νέα μας site.