σήψη του ξύλου

Υγρή σήψη - Ξηρή σήψη του ξύλου

Υγρή σήψη Οι παρακάτω μύκητες είναι…