Θυγατρικό site εταιρίας ALPHA Απολυμαντική

Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, μυοκτονίες Fumigation

Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και πάσης φύσεως καταπολέμησης μικρόβιον και εντομών. Η Απολυμαντική προσφέρει ειδικές υπηρεσίες Απολύμανσης, Απεντόμωσης, μυοκτονίες, Fumigation. Στις υπηρεσίες της εφαρμόζει επιστημονικούς και οικολογικούς μεθόδους. Είναι εταιρία με έδρα την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι υπηρεσίες στις απολυμάνσεις, απεντομώσεις εστιάζονται στη καταπολέμηση των ενοχλητικών εντομών όπως κατσαρίδες, κοριοί, ψύλλοι, σαράκι τερμίτες και έντομα τροφίμων κ.α.

Σε κάθε εφαρμογή παρίσταται ειδικευμένος Γεωπόνος Εντομολόγος βάση νομοθεσίας.

Γεωπόνοι εντομολόγοι Νομοθεσία