Ξυλοφάγα έντομα

Τα ξυλοφάγα έντομα το σαράκι, η τερμίτες τα «Λευκά μυρμήγκια» ή “Μυρμήγκια με φτερά» και μυρμήγκια ξύλου, ανήκουν σε ορισμένες τάξης των εντομών, εμάς μας απασχολούν τα Κολεόπτερα, Υμενόπτερα και Ισόπτερα. Τα ξυλοφάγα έντομα κατοικιών έχουν διάφορα από  των δέντρων οπός μηλιάς, ελιάς, καρυδιάς, δρυς, πεύκο κ.α.

Βιολογικώς κύκλος

Διαβάστε περισσότερα:
Σαράκι ξύλου
Ειδή σαρακιού, του σκληρού και μαλακού ξύλου
Καταπολέμηση σαράκι ξύλου
Βιολογική καταπολέμηση του σαράκι ξύλου
Τερμίτες
Υπόγειοι Τερμίτες, Τερμίτες ξηρού ξύλου, Τερμίτες Υγρού Ξύλου
Καταπολέμηση τερμιτών στη Ελλάδα
Μυρμήγκια ξύλου
Προσβολές από ξυλοφάγα έντομα

Τα ξυλοφάγα έντομα οπός όλα τα έντομα κατά το βιολογικό κύκλο υφίστανται ’’μεταμορ

 

φώσεις’’. Οι μορφές είναι: ωό, προνύμφη, νύμφη και τέλειο έντομο. Η ολοκλήρωση της σειράς των μορφών σε ένα έντομο, αποτελεί τον βιολογικό κύκλο του εντόμου. Το σόμα του τελιού εντόμου διατηρείται σε τρία κύρια μερί: κεφαλή, θώρακα και κοιλία.

Περιγραφή ξυλοφάγων εντόμων

 

Στην κεφαλή υπάρχουν οι σύνθετη και απλή οφθαλμοί, ζεύγος κεραιών και τα στοματικά εξαρτήματα. Τα Ξυλοφάγα έντομα είναι προικισμένα με αξιοθαύμαστες ιδιότητες όπως: μεγάλη γονιμότητα, αυξημένη νοημοσύνη, μιμητισμό στο περιβάλλον, προνοητικότητα, συνεργατικότητα και ικανότητα να αναβαπτίζουν ανθεκτικότητα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, ακόμη και στα εντομοκτόνα.
Τα κολεόπτερα και υμενόπτερα είναι τα έντομα που λαϊκά τα ονομάζουμε σαράκι ξύλου, σκουλήκι άσπρο ξύλου, ζωύφιο ξύλου ή σκόρο ξύλου.

Τερμίτες

Οι τερμίτες είναι ξυλοφάγα έντομα Ισόπτερα είναι πολύμορφα και κοινόβια, γνωστά ως τερμίτες ή (λευκά μυρμήγκια). Έχουν μαλακό σώμα με μικρό ή μέτριο μέγεθος. Τα στοματικά εξαρτήματα είμαι μασητικά με άνω γνάθους άλλοτε μικρές και άλλοτε πολύ μεγάλες (οπλίτες). Οι πτέρυγες των τερμιτών είναι τέσσερις , μεμβρανοειδείς, ίσου μήκους και μεγέθους με πλούσια νεύρωση. Έχουν ατελής μεταμορφώσεις.

Σαράκι

Ξυλοφάγα έντομαΗ προσβολή του ξύλου από ξυλοφάγα έντομα, σαράκι διαφέρει από εκείνη που προκαλείτε από τερμίτες. Οι τερμίτες ζουν σε κοινωνίες και προσβάλουν το ξύλο σε μεγάλους αριθμούς, ενώ τα ξυλοφάγα σαράκια το προσβάλουν ατομικά ή σε μικρούς πληθυσμούς, αναπτύσσονται αργά και η ζημία μπορεί να αργήσει αρκετά να εμφανιστή. Τα Ξυλοφάγα έντομα το σαράκι συχνά παράγουν μικρές ποσότητες πριονιδιού που αναδύεται από της οπές εξόδου του τελιών, καθώς και ήχους που προκαλεί η μάσηση του ξύλου. Ο ήχος που παράγουν ορισμένες ατελής μορφές ή τα τέλια άτομα, προειδοποιούν μερικές φορές για την προσβολή, πριν αυτή γίνει αντιληπτή.

 

Διττέ τα νέα μας site.