Προστασία του ξύλου από το σαράκι

Η Προστασία του ξύλου από το σαράκι είναι σημαντική διαδικασία και μετρά ασφάλειας που πρέπει να πάρουμε γιατί πάντα ένα σπίτι με στεγή, πατώματα ή έπιπλα ξύλου, υπάρχει η πιθανότητα να μολυνθούν από σαράκι ξύλου.

α. Προληπτική υπολειμματική μέθοδος για την Προστασία ξύλου από σαράκι:

Η μέθοδος αφορά στη χρήση ειδικών εντομοκτόνων σκευασμάτων, χαμηλής τοξικότητας για τον άνθρωπο και τα ζώα, υψηλής υπολειμματικής δράσης (μεγάλης χρονικής διάρκειας) για την προστασία του ξύλου από το σαράκι.

Διαβάστε περισσότερα:
Ξυλοφάγα έντομα
Σαράκι
Ειδή σαρακιού, σαράκι του σκληρού και μαλακού ξύλου
Καταπολέμηση σαράκι ξύλου
Τερμίτες
Υπόγειοι Τερμίτες, Τερμίτες ξηρού ξύλου, Τερμίτες Υγρού Ξύλου
Καταπολέμηση τερμιτών
Καταπολέμηση τερμιτών στη Ελλάδα

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα για εφαρμογές σε κατοικημένους χώρους. Η προστασία πραγματοποιείται με υπολειμματικούς ψεκασμούς και τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης. Η προστασία ξύλου από σαράκι του ξύλου γίνονται με εκνεφώσεις με τη βοήθεια ειδικών συσκευών (cold fogger), καλύπτουν το χώρο ολοκληρωμένα δημιουργώντας ένα φιλμ πανό στο ξύλο και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Η μέθοδος εφαρμόζεται συχνότερα για την προληπτική αντιμετώπιση για την Προστασία ξύλου από σαράκι ξύλου και δεν έχει κατασταλτικό χαρακτήρα. Καταστρέφει τα αυγά του σαρακιού και δεν τα αφήνει να εκκολάπτουν, σταματά της νέες μόλυνσης από σαράκι.

β. Προστασία του ξύλου από σαράκιΠροστασία του ξύλου από το σαράκι

Εφαρμογή Σκευασμάτων Διαποτισμού του ξύλου : Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα σκευάσματα με εντομοκτόνο δράση, που έχουν την ικανότητα να εισχωρούν σε βάθος στους πόρους του ξύλου το ποίο δεν είναι βερνικωμένο και δημιουργοί συνθήκες για την προστασία του ξύλου από το σαράκι. Η επικάλυψη πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα ή με ειδικά ψεκάστηκα μηχανήματα για την απεντόμωσης μεγάλων χώρων.
Οι δυο μέθοδοι έχουν στόχο να προστασία του ξύλου από το σαράκι σε στέγες πατώματα από νέες μόλυνσης από το σαράκι επίσης απαραίτητες προληπτικά σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπου υπάρχουν πεύκα κοντά στο σπίτι, σπίτια με στέγες ξύλινες μέσα στα δάση κτλ.

Σαράκι καταπολέμηση και προστασία  με πετρέλαιο.

Παλιά πασαλείφανε τα ξυλά με πετρέλαιο για τη προστασία από το σαράκι. Τα πετρέλαιο είναι ένα καλώ απωθητικό για το σαράκι. Οι προσπαθείς να αντιμετωπιστεί το σαράκι του ξύλου με πετρέλαιο γίνεται από μερικούς ξυλουργούς. Η ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ σας συμβουλεύει  για την προστασία του ξύλου και την καταπολέμηση του σαράκι να απευθύνεστε σε ειδικούς.

 

Διττέ τα νέα μας site.