Τι είναι η Φωσφίνη

Η φωσφίνη είναι ένα υποκαπνιστικό  που χρησιμοποιείτε για την απεντόμωση σαράκι ξύλου,  ποντίκια σε καράβια (υποκαπνισμός πλοίων), απεντομώσεις κοντέινερ για εξαγωγές και εντομών τροφίμων. Ο υποκαπνισμός με φωσφίνη (fumigation) εφαρμόζεται πάντοτε με την παρουσία και ευθύνη γεωπόνου ή χημικού και τα αναφερόμενα στο Β.Δ. 143/1967.

Διαβάστε περισσότερα:
 Τι είναι υποκαπνισμός – fumigation
 Σαράκι Ξύλου 
 Έντομα ΑποθηκώΤι είναι η φωσφίνη.
 • Χημικός τύπος: PH3
 • Σημείο ξέσεως: -87,40C
 • Μοριακός βάρος: 34,04
 • Ειδικό βάρος: 1,214
 • Ευφλεκτικότητα:

Φωσφορούχο αργίλιο

Σε καθαρή μορφή είναι πολύ εύφλεκτη (κρίσιμη συγκέντρωση στη ατμόσφαιρα 1,8% κατά όγκο). Προσβάλλει τα εγγενή μέταλλα και το χαλκό. Σε κανονικές συνθήκες είναι ένα άχρωμο αέριο, πολύ τοξικό με οσμή ασετιλίνης ή σκόρδου.

Τι είναι η φωσφίνη

Διείσδυση φωσφίνης

Είναι υποκαπνιστικό με πολύ πτητική με υψηλή τάση ατμών. Οι ιδιότητες αυτές σε συνδυασμό με το χαμηλό μοριακό βάρος, και με ειδικό βάρος που πλησιάζει αυτό του αέρα, ευνοούν την ομοιόμορφη εξάπλωση της μέσα στα υπό απεντόμωση προϊόντα, είτε αυτά είναι χύμα είτε βρίσκονται συσκευασμένα σε υλικά πέρατα στα αέρια, χαρτοκιβώτια σακί υφασμάτινοι κλπ. Εισέρχεται στον οργανισμό μέσο του αναπνευστικού συστήματος και πιστεύεται ότι καταστρέφει ή εμποδίζει τη δράση ορισμένων κυτταρικών ένζυμων που προκαλεί θάνατο των εντόμων.

Εκλεκτικότητα της φωσφίνης

Η φωσφίνη παρόλο που είναι ένα πολύ εύφλεκτο αέριο, έχει βρεθεί ασφαλής τρόπος χρησιμοποίησης της. Η παραγωγή της γίνεται από την αντίδραση του υπό μορφή δισκίων AlP ή Mg3P2, με την ατμοσφαιρική υγρασία.  Οι ίδιες τα ταμπλέτες μπορεί να περιέχουν καρβαμιδικό αμμώνιο το οποίο δίνει σύγχρονος CO2 και NH3 τα οποία μετριάζουν την εκλεκτικότητα της.

 • ΑΙΡ + 3H2O = ΡΗ3 + ΑΙ (ΟΗ) 3
 • Mg3P2 + 6×22 = 3Mg (ΟΗ) 2 + 2PH3
 • Μορφές φωσφίνης:
 • Ταμπλέτες – tablets.
 • Σφαιρίδια – pelets.
 • Σακίδια ή φάκελοι – fumigation bags.
 • Κουβέρτες – bag blanket.
 • Πλακίδια και ταινίες – plates & strips.
 • Πλακίδια και ταινίες – plates & strips.

Σύμφωνα με τον οδηγό τσέπης του 2009 U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) και τον κανονισμό της U.S. Occupational Safety and Health Administration, δεν πρέπει να εκτίθεται άνθρωπος κατά μέσο όρο για οκτώ (8) ώρες σε συγκεντρώσεις φωσφίνης άνω των 300 ppb. To NIOSH προτείνει ότι ακόμη και η σύντομη έκθεση στο αέριο δεν πρέπει να ξεπερνά τη συγκέντρωση του 1 ppm. Το δε επίπεδο των 50 ppm θεωρείται άμεσα επικίνδυνο επίπεδο για την ανθρώπινη ζωή. Υπερβολική έκθεση στη φωσφίνη προκαλεί ναυτία, κοιλιακό πόνο, διάρροια, δίψα, σφίξιμο στο στήθος, δύσπνοια, μυϊκό πόνο, ρίγος, λήθαργο, συγκοπή ή και πνευμονικό οίδημα και θάνατος. Έχει αναφερθεί ότι η φωσφίνη έχει τη χαρακτηριστική οσμή ψαριών σε αποσύνθεση σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 300 ppb. Ωστόσο,η έκθεση σε υψηλότερες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει οσφρητική κόπωση.

Επειδή το προηγούμενο δημοφιλέστερο ανάλογο μέσο, το βρομιούχο μεθύλιο (CH3Br) έχει απαγορευτεί για τη χρήση αυτή από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η φωσφίνη είναι πλέον το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο αντιπαρασιτικό υποκαπνιστικό. Είναι σχετικά οικονομική, αποτελεσματική, ταχείας χρήσης υποκαπνιστικό που δεν αφήνει υπολείμματα από αποθηκευμένο προϊόν. Ωστόσο έχει ανακαλυφθεί η ανάπτυξη παρασίτων με υψηλή ανοχή στη φωσφίνη στην Ασία, στην Αυστραλία και στη Βραζιλία.

 

Διττέ τα νέα μας site.