eidi pontikon

Μυοκτονία, ειδή ποντικών και αρουραίων

Μυοκτονία, ειδή ποντικών και αρουραίων, ενημέρωση και έλεγχος για τα τρωκτικά, μυοκτονία η  τιμή, τα φάρμακα, και τρόποι εφαρμογής.Μυοκτονία είναι διαδικασία που γίνεται από εταιρία απολυμάνσεων για την εξολόθρευση τρωκτικών και ποντίκια της επιχείρησης ή οικίες.

Α. Επιθεώρηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος χώρου

Στην επιθεώρηση για τα τρωκτικά – ποντίκια υπάρχουν αρκετά σημάδια που εμείς θα πρέπει να ψάξουμε στην διάρκεια μιας αρχικής επιθεωρήσεις του χώρου. Τα ποντίκια κάνουν στο έδαφος τρύπες στους τείχους των καταστημάτων η και στο σπίτι η σε μια επίχριση,οι διαδρομές των τρωκτικών στο κτίριο, οι ζημιές στα προϊόντα, τα σημάδια ροκανίσματος, οι λεκέδες ούρων τα περιττώματα, τα νεκρά τρωκτικά, τους ήχους τρωκτικών κ.λ.π.Μια καλή επιθεώρηση θα μας δώσει μια καλύτερη μυοκτονία της τάξης μεγέθους πληθυσμού του δεδομένου ότι ο στόχος είναι η μείωση του πληθυσμού, οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες πρέπει να τοποθετηθούν στα κατάλληλα σημεία.

Β. Μυοκτονία, ειδή ποντικών και αρουραίων- Κανόνες Υγιεινή των χώρων

Ένας μεγάλος πληθυσμός των τρωκτικών – ποντικών για να αναπτυχθεί, πρέπει να βρίσκει εύκολα νερό και τροφή.Αυτός είναι και ο κύριος κανόνας πάνω στον οποίο στηρίζεται και η ολοκληρωμένη διαχείριση τρωκτικών .Με τον όρο υγιεινή απολύμανση, μυοκτονία σημαίνει να αποθηκεύουμε κατάλληλα όλα τα προϊόντα που αποτελούν τροφή για τα τρωκτικά, και να τηρούνται η όρη υγιεινής του ΕΦΕΤ.

ΓΜυοκτονία, ειδή ποντικών και αρουραίων, Έλεγχος και μόνωση των κτιριακών εγκαταστάσεων

Ένας άλλος σημαντικός τρόπος για να ελέγξουμε τον πληθυσμό των τρωκτικών είναι να αποκλείσουμε την είσοδό τους στα κτίρια.Τα ανοίγματα που μπορεί να μείνουν είναι στα 5-10 χιλ. για το οικιακό ποντίκι και στα 10-20 χιλ. για τα υπόλοιπα. Ακόμα και αφού γίνει αυτό, τα τρωκτικά- τα ποντίκια μπορούν να μπουν στο χώρο μέσω των ανοικτών πορτών και των παραθύρων, και μέσω των αποχετεύσεων ή υδραυλικών εγκαταστάσεων.Στη μυοκτονία ειδική προσοχή να δώσουμε στα συσκευασμένα εμπορεύματα που έρχονται στο χώρο τον επιχρίσεων στην περίπτωση των ποντικιών μεταφέρονται στο εσωτερικό με συσκευασμένα εμπορεύματα.

Δ. Μέτρα προστασίας για δραστική μείωση πληθυσμού

Για να μειώσουμε γρήγορα τον πληθυσμό των τρωκτικών, εγκαθιστούμε δολωματικούς σταθμούς και παγίδες σύλληψης.Σε μερικούς χώρους (παραγωγής και αποθήκευσης τροφίμων), η χρήση των τοξικών δολωμάτων δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.Για αυτό επιλέγουμε παγίδες και ενδεικτικούς δολωματικούς σταθμούς .

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του χώρου για μυοκτονία δηλαδή καταπολέμηση ποντικών προχωράμε στην σύνταξη τεχνικής μελέτης με τοπογραφικό του αριθμού των δολωμάτων σταθμών που θα εγκατασταθούν στους εσωτερικούς (οπού επιτρέπετε) και εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης σε ζώνες προστασίας περιμετρικά της περίφραξης και των κτιρίων. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι ασφαλείας με κλειδί και να είναι αριθμημένη .

Έξι μέχρι δώδεκα επιθεωρήσεις/εφαρμογές (αντικατάσταση των δολωμάτων) ετησίως (ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, την φύση της επιχείρησης, την θέση της κλπ), είναι αρκετές.

Ε. Αποτέλεσμα

Αμέσως μετά την ανάληψη των εργασιών μυοκτονίας σε μία επιχείρηση, επιδίδεται φάκελος υγειονομικής παρακολούθησης ο οποίος περιέχει:

Μυοκτονία, ειδή ποντικών και αρουραίωνΤην τεχνική μελέτη οικονομική προσφορά.
• Την ετήσια σύμβαση του έργου.
• Τοπογραφικό της επιχείρησης όπου φαίνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες.
• Την άδεια από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Εταιρείας μας.
• Κατάσταση του Επιστημονικού προσωπικού της Εταιρείας μας θεωρημένη από την Επιθεώρηση εργασίας.
• Τις άδειες των δολωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Εκθέσεις της κάθε εφαρμογής (παρατηρήσεις – προτάσεις).
• Τα πιστοποιητικά εργασιών μυοκτονίας.

Στην συνέχεια μετά από κάθε επιθεώρηση – εφαρμογή ο φάκελος συμπληρώνεται κάθε φορά με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εργασιών και την έκθεση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.

Μυοκτονία, ειδή ποντικών και αρουραίων, Συγκεντρωτικά

Τα ποντίκια είναι κινούμενες εστίες μόλυνσης και αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών με μεγάλες ικανότητες αναπαραγωγής.

Προκαλούν προβλήματα στην υγεία και την οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ αποτέλεσαν ακόμα και την αιτία θανάτου για πολλούς ανθρώπους παγκοσμίως.

Η παρουσία ενός ποντικιού οπωσδήποτε θέτει σε αμφισβήτηση την εικόνα μιας επιχείρησης ή εταιρίας και γενικότερα σε κίνδυνο την υγεία οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας.

Η ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ είναι πάντα κοντά σας σε τέτοιου είδους προβλήματα. Για προφύλαξη και για καταπολέμηση, οικονομικά και αποτελεσματικά:

• Επιτόπιες εκτιμήσεις μεγέθους του προβλήματος.
• Επιλογή ή και συνδυασμός μεθόδων οικολογικών ή χημικών με σκοπό την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξάλειψη του προβλήματος.
• Τακτικές επισκέψεις για την πρόληψη και αποφυγή τέτοιων προβλημάτων-συμβουλευτική υποστήριξη από τους έμπειρους επιστήμονες της εταιρίας μας.

Με μεθόδους πάντα πλήρως εναρμονισμένες με το σύστημα HACCP και ISO 22000 και με βάση την οδηγία 93/43 της Ε.Ε., παρέχουμε στους πελάτες μας πλήρη και συνεχή υποστήριξη, μελέτη, χαρτογράφηση, τακτικές εκθέσεις της πορείας του προβλήματος, βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου, πιστοποιητικό και εγγύηση εργασίας.

Μυοκτονία, ειδή ποντικών και αρουραίων, Οικολογική μέθοδος καταπολέμησης

• Απωθητικά σκευάσματα
• Κολλητικές παγίδες
• Δολωματικοί σταθμοί-δειγματοληπτική.

Χημική μέθοδος: κατασταλτική

• Δολωματικοί σταθμοί με σκευάσματα δεύτερης γενιάς ενός γεύματος.
• Υποκαπνισμός – fumigation

Χρησιμοποιούμε δολωματικά σκευάσματα δεύτερης γενιάς, ασφαλή για τον άνθρωπο.

Μυοκτονία και ειδή ποντικών και αρουραίων

Είδη τρωκτικώνΤα κύρια είδη
τρωκτικών στην Ελλάδα είναι Mus musculus (οικιακός ποντικός), Rattus norvegicus (η μεγαλοεπιμύς), Rattus rattus η (μικροεπιμύς).Υπερτερεί το ποντίκι του γένους Apodemus που μοιάζει με τον οικιακό ποντικό αλλά διαφέρει και από αυτόν κυρίως στο μέγεθος.Καθώς και τα διάφορα είδη ποντικών της Ευρασίας και της Αμερικής.

 

Μυοκτονία και ειδή ποντικών και αρουραίων – Mus musculus (οικιακός ποντικός)

Mus musculus (οικιακός ποντικός)

Mus musculus

Το ποντίκι έχει βάρος περίπου 15 γρ, μήκος σώματος 8-9 εκ, μήκος ουράς περίπου 10-15 εκ, αυτιά μεγάλα όρθια, παμφάγος, προτιμά σπόρους σε μικρή ποσότητα. Κάνει φωλιές οπουδήποτε, σκαρφαλώνει στους τοίχους, ζει μέχρι τρία χρόνια, έχει 4-6 γενιές το χρόνο, σε κάθε γενιά γεννά 4-8 νεογνά, κάνει καλή κολύμβηση, αποφεύγει το νερό.

 

 

 

 

Μυοκτονία και ειδή ποντικών και αρουραίων – Rattus rattus

Μυοκτονία και ειδή ποντικών και αρουραίων

Rattus rattus

Μεγαλύτερος του οικιακού ποντικού, ζυγίζει περίπου 200 γραμμάρια, μήκος σώματος περίπου 15-22, μήκος ουράς 20-25 εκ, ρύγχος αιχμηρό, μεγάλα αυτιά σχεδόν γυμνά, παμφάγος, φωλιές υπόγειες ή σε τοίχους ή σε δέντρα, σκαρφαλώνει στους τοίχους, ευκίνητος και δραστήριος, ζει μέχρι 6 χρόνια, έχει μέχρι 6 γενιές το χρόνο, κάθε γενιά γεννά 6–10 νεογνά, κάνει καλή κολύμβηση.

 

 

 

Μυοκτονία και ειδή ποντικών και αρουραίων – Rattus norvegicus

Rattus norvegicus

Rattus norvegicus

Το ποντίκι έχει μεγάλο σώμα, εύρωστο, ζυγίζει 200g, μήκος περίπου 21-25 εκ, μονοκόμματο ρύγχος, αυτιά μικρά καλυμμένα με τρίχες, παμφάγος, προτιμά κρέας σε ποσότητες, κάνει φωλιές κυρίως υπόγειες, σκαρφαλώνει στους τοίχους όχι με άνεση, γενιές ανά έτος 3-6, κάθε γενιά κάνει 6-10 νεογνά, κολύμβηση εξαιρετική.

 

 

 

 

Μυοκτονία και ειδή ποντικών και αρουραίων – Microtidae (αρουραίος), spalacidae (τυφλοπόντικας)

Microtidae (αρουραίος), spalacidae (τυφλοπόντικας)

Spalacidae

Αν και στα είδη αυτά δεν αναφερθήκαμε, θεωρούνται ειδικές περιπτώσεις και η καταπολέμησή τους είναι διαφορετική και γίνεται με διάφορες μεθόδους.Το προσωπικό της ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ είναι έτοιμο και έμπειρο επαγγελματικά να αντιμετωπίσει και αυτές τις περιπτώσεις.

Η ζημία σε αποθηκευμένα προϊόντα σε όλων το κόσμο ανάγεται σε πολλά εκατομμύρια.

 

Δείτε τα νέα μας site.