Υποκαπνισμός με φωσφίνη  

Υποκαπνισμός με φωσφίνη PH3 είναι μια μέθοδος για απεντομώσεις. Είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης, αντιμετώπισης  εντομών. Εφαρμόζεται στη καταπολέμηση του σαράκι ξύλου  εντομών αποθηκών και τροφίμων, απεντομώσεις οσπρίων. Απεντομώσεις στα σιλό, πλοία, τρωκτικά, απεντομώσεις σε σκόρους και έντομα βιβλίων και βιβλιοθηκών.

Ο Υποκαπνισμός με φωσφίνη  είναι η διαδικασία εφαρμογής και πρέπει να έχουμε υπόψιν μερικές φάσης. 

Διαβάστε περισσότερα:
 Τι είναι υποκαπνισμός – fumigation
 Τι είναι η φωσφίνη
 Σαράκι Ξύλου
 Έντομα Αποθηκών και τροφίμων
 Σκόροι Ρούχων 
1. Προσδιορισμός της προσβολής

Στον Υποκαπνισμός με φωσφίνη PH3. Ο υπεύθυνος επιστήμονας επιθεωρεί τον χώρο προς απεντόμωση προσδιορίζει το πρόβλημα το είδος του εντόμου. Η εφαρμογή της φωσφίνης γίνεται από εκπαιδευμένο συνεργείο.
Ο  Υποκαπνισμός με φωσφίνη γίνεται φτάνοντας το μέγιστο της στεγανότητας του χώρου προς απεντόμωση.

Στο Υποκαπνισμός με φωσφίνη απομακρύνουμε ότι έχει σχέση με χαλκό, μπρούντζο, ασήμι, χρυσό τα οποία οξειδώνονται.

2. Χρόνος εφαρμογής

Υποκαπνισμός με φωσφίνη απαιτεί χρόνο. Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εξόντωση των εντόμων
Υποκαπνισμός με φωσφίνηαποφασίζεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και το πρωτοκολλώ της φωσφίνης. το πρωτοκολλώ της φωσφίνης αναφέρει τη δόση εφαρμογής ανάλογα με:

    • την θερμοκρασία του περιβάλλοντος,
    • το προς απεντόμωση προϊών,
    • το έντομο (σαράκι, έντομα αποθηκών κτλ)
    • τη στεγανότητα του χώρου
    • καθώς και το είδος του υποκαπνιστικού.
3. Ασφάλεια του χώρου. 

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να πλησιάζουν το χώρο προς απεντόμωση. Η δόση της φωσφίνης δεν πρέπει να μην περνάει το 1,8% του όγκου γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η φωσφίνη μπορεί να γίνει εύφλεκτη στα χεριά μη ειδικών.

Υποκαπνισμός με φωσφίνη απαιτεί: το ειδικό συνεργείο με τον υπεύθυνο γεωπόνο, τοποθετεί ειδικές, προειδοποιητικές ταμπέλες για την εφαρμογή της απεντόμωσης. Ο χώρος προς απεντόμωση, οικία ή αποθήκη, παραμένει κλειστή για κάποιο χρονικό διάστημα, το όπιο αποφασίζεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και εξαρτάτε από την θερμοκρασία υγρασία και το προϊόν προς απεντόμωση.

4. Εξαερισμός του χώρου

Ο Υποκαπνισμός με φωσφίνη χρειάζεται εξαερισμό του χώρου, επίσης γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις του αερίου στο χώρο και εφόσον η μετρήσεις μας δείχνουν πλήρη απουσία του αεριού, παραδίδουμε τον χώρο στους ιδιοκτήτες ή τα προϊόντα προς χρήση. Με την μέθοδο υποκαπνισμού με φωσφίνη το αέριο δεν αφήνει υπολείμματα στον χώρο που έγινε η εφαρμογή.

Η εφαρμογή υποκαπνισμού (fumigation) εφαρμόζεται πάντοτε με την παρουσία και ευθύνη γεωπόνου ή χημικού και τα αναφερόμενα στο Β.Δ. 143/1967.

 

Διττέ τα νέα μας site.