Εντομοκτόνο Termidor® 9 SC

Το Εντομοκτόνο Termidor® 9 SC είναι Εντομοκτόνο για τον έλεγχο τερμιτών, σε ανοιχτούς χώρους και εξωτερικούς τοίχους κτιρίων
Το Termidor® χρησιμοποιεί μία προηγμένη μη απωθητική (μη ανιχνεύσιμη) τεχνολογία. Αυτό σημαίνει πως οι τερμίτες δεν μπορούν να το δουν, να μυρίσουν, να γευτούν και γενικότερα να το αντιληφθούν. Αντίθετα, έρχονται σε επαφή, το λαμβάνουν και το διαμοιράζουν.

Εντομοκτόνο Termidor® 9 SCΕντομοκτόνο Termidor® 9 SC – Πλεοντεκτηματα:

• Τεχνολογία μη ανιχνεύσιμη από τους τερμίτες
• Διπλός τρόπος δράσης
• Φαινόμενο «διαδοχικής επίδρασης» για πλήρη καταπολέμηση
Διπλός τρόπος δράσης
Όταν οι τερμίτες καταναλώνουν το υλικό στο οποίο έχει εφαρμοστεί το Termidor® πεθαίνουν. Αλλά το Termidor® δρα και δια επαφής και δεδομένου ότι οι τερμίτες δεν μπορούν να αντιληφθούν την παρουσία του, έρχονται σε επαφή μαζί του ενόσω συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους.
Φαινόμενο «διαδοχικής επίδρασης»
Κάθε φορά που ένας τερμίτης λαμβάνει δια στόματος ή έρχεται σε επαφή με το Termidor® , μπορεί να γίνει φορέας, μεταφέροντας το σε άλλους τερμίτες με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Αυτοί οι τερμίτες, με τη σειρά τους, αποτελούν δευτερογενείς φορείς, και καθώς θα συνεχίζουν τις συνήθειές τους, μεταφέρουν το Termidor®, με τον ίδιο τρόπο, σε άλλους τερμίτες της αποικίας. Επειδή, το Termidor® είναι βραδείας δράσης, κάθε τερμίτης έχει αρκετό χρόνο να το διασπείρει
Αυτή η μοναδική σπειροειδείς διαδικασία που λέγεται φαινόμενο «ντόμινο» (“Transfer Effect™”), καθιστά το Termidor® εξαιρετικά δραστικό κατά των τερμιτών.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Termidor® (Msds)
Ετικέτα Termidor® (Ετικέτα)
Έγκριση Termidor® (‘Eγκριση)

Τρόπος δράσης
Το Termidor® προορίζεται για προληπτικές εφαρμογές, μετά τη διάλυσή του στο νερό, για τον έλεγχο τερμιτών σε ανοιχτούς χώρους και εξωτερικούς τοίχους κτιρίων, όπως οικιακές εγκαταστάσεις, κτίρια δημόσιας χρήσης, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι εφαρμογές γίνονται με έγχυση σε οπές που ανοίγονται στο έδαφος ή στους τοίχους.

Α. Η εφαρμογή στο έδαφος γίνεται με διάλυση 0,1 λίτρων σκευάσματος σε 100 λίτρα νερό και εφαρμογή 5 λίτρων διαλύματος / τ.μ. (5 κ.εκ. σκευάσματος /τ.μ.).
Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται με τη διάνοιξη οπών στο έδαφος, σε απόσταση 15-20cm από τον κάθετο τοίχο. Οι οπές πρέπει να γίνονται κάθε 20 cm, σε βάθος15-20cm.
Διάμετρος οπής 10 mm.
Εφαρμογή 1 λίτρου ψεκαστικού διαλύματος ανά οπή.