Tyrophagus putrescentiae

Tyrophagus putrescentiae (Schrnak) (Acarus putrescentiae) (Astigmata: Acaridae)

Tyrophagus putrescentiae  Έχει μήκος ιδιοσώματος γύρω στα 280 με 350 μm. και το χρώμα του επηρεάζεται ανάλογα με το είδος της τροφής του. Έτσι είναι σχεδόν άχροο όταν τρέφεται με αλεύρι, ενώ φέρει σκούρο χρωματισμό όταν το συναντούμε σε τυρί . Τα όρια θερμοκρασιών στα οποία μπορεί να επιζήσει είναι 7-10°C το χαμηλότερο και 35-37°C το υψηλότερο. Σε θερμοκρασίtyrophagus-putrescentiaeα 32,2 °C και 98% R.H., συμπλήρωσε το βιολογικό του κύκλο σε 21 ημέρες όταν τρέφονταν με μαγιά μπύρας. Σε 23CC και 87%

  1. R. Η. ο βιολογικός κύκλος συμπληρώθηκε σε 2-3 εβδομάδες όταν η τροφή ήταν έμβρυα σίτου.

Πάντως εκείνο που είναι καθοριστικό για το είδος όπως και γενικά για τα περισσότερα ακάρεα αποθηκευμένων προϊόντων είναι η ύπαρξη υψηλής σχετικής υγρασίας που να πλησιάζει το 100%,Το T.putres- χαμηλότερο όριο για την επιβίωσή του Τ. putrescen  είναι ένας πραγματικός «πονοκέφαλος» για τα μυκη­τολογικά εργαστήρια όπου μολύνει τις καλλιέργειες. Προσελκύεται από μύκητες του γένους Aspergillus και μπορεί να συμπληρώσει το βιολογικό του κύκλο τρεφόμενο αποκλειστικά στα γένη Eurotium και Penicillium.

Όπως και το A. siro, το Tyrophagus putrescentiae  μπορεί να μεταφέρει είτε στο πεπτικό του σύστημα είτε εξωτερικά στο σώμα του, ζωντανά σπόρια μυκήτων και να τα μεταδώσει σε υγιή τρόφιμα, Πάντως τα ακάρεα αυτά δεν εξαρτώνται από τους μύκητες. Αυτό αποδείχθηκε σε σχετικά πειράματα όπου άτομα που τράφηκαν σε τροφές «στείρες» μυκήτων, αναπτύχθηκαν κανονικά και η F2 γενεά απλώς χρειάστηκε λίγο περισσότερο χρόνο να φθάσει στην ωριμότητα σε σχέση με ακάρεα που είχαν τραφεί σε μου­χλιασμένη τροφή.

Στα εύκρατα κλίματα, το Τ. putrescentiae απαντάται συχνά σε μεγάλους πληθυσμούς σε αποθηκευμένες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνες,όπως: λαρδί, αβγά σκόνη, τυρί, copra, καρυδόψιχα, ιχθυοτροφικές.