Δολωματικοί σταθμοί ποντικών 

Οι Δολωματικοί σταθμοί ποντικών και αρουραίων είναι η πιο ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο καταπολέμησης τρωκτικών. Οι δολωματικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται σε σπίτια, σε επιχείρησης τροφίμων άλλα και σε όλες της επιχείρησης μαζικής εστίασης.

Διαθέτουμε δολωματικούς σταθμούς για όλα τα είδη τρωκτικών και αρουραίων.

Η ALPHA Απολυμαντική διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία ανθεκτικών δολωματικών σταθμών για την αποτελεσματική καταπολέμηση των αρουραίων και των ποντικών. Οι δολωματικοί σταθμοί ποντικών και αρουραίων οι οποίοι δοκιμάστηκαν από την εταιρεία μας, προστατεύουν το μυοκτόνο δόλωμα από της καιρικές συνθήκες και τα ζώα.

Οφέλη των Δολωματικών σταθμών ποντικών και αρουραίων

  • Μειώνει την απώλεια κερδών και δυσφήμιση.
  • Διασφαλίζει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση των τρωκτικών είναι σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τον τροφίμων .
  • Προφυλάσσει το προσωπικό της επιχείρησης, τους πελάτες και το κοινό να υποστούν ζημιά από αμέλεια ή απροΔολωματικοί σταθμοί ποντικών και αρουραίωνσεξία.
  • Δολωματικοί σταθμοί ποντικών και αρουραίων Προστατεύουν το μυοκτόνο από καιρικές συνθήκες.
  • Δολωματικοί σταθμοί Προστατεύουν τα κατοικίδια και αλά ζώα από την δηλητηρίαση.
  • Οι δολωματικοί σταθμοί ποντικών και αρουραίων,  έχουν υποστεί όλες τις δοκιμασίες.Είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται τη πρόσβαση στο εσωτερικό τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Διατίθενται σε πλαστικό ή μέταλλο. Είναι κατάλληλοι για χρήση σε διάφορα σημεία και μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο ή στο έδαφος.
  • Δολωματικοί σταθμοί ποντικών και αρουραίων έχουν προδιαγραφές και  για διαφορές περίπτωσης καταπολέμηση τρωκτικών χρησιμοποιούμε
  • διαφορετικούς δολωματικούς σταθμούς.

Πολλές φορές καθορίζετε και η τιμή που θα δώσουμε για την μυοκτονία .

Συχνές ερωτήσεις:

Ε: είναι ασφαλές για ένα κατοικίδιο ζώο μου θα έρθουν σε επαφή, να καταναλώσουν   ένα ποντίκι ή αρουραίο που έχει πεθάνει από τρωκτικοκτόνο δόλωμα;
Α: Αν και θα πρέπει να είμαστε να είναι προσεκτικοί, είναι ασφαλές για το κατοικίδιο ζώο σας που ή καταναλώνουν ένα τρωκτικό που έχει πεθάνει ως αποτέλεσμα του τρωκτικοκτόνο δόλωμα. Το δραστικό συστατικό σε τρωκτικοκτόνο δόλωμα χωνεύεται και απορροφάται εντός του ιστού των τρωκτικών. 

Μειώνονται έτσι σημαντικά την αποτελεσματικότητά του μετά από το σημείο της απορρόφησης. Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η θανατηφόρος δόση, σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού, είναι σημαντικά χαμηλότερο για τα ποντίκια και αρουραίους.

 

Διττέ τα νέα μας site.