Επιπτώσεις από τα κουνούπια στη δημοσιά υγεία.

Επιπτώσεις από τα κουνούπια. Ιδιαίτερα τα κουνούπια με τα απομυζητικά στοματικά τους μόρια, εκτός από τα επώδυνα νύγματα που προκαλούν, είναι φορείς σοβαροτάτων λοιμώξεων στο άνθρωπο, όπως η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός, ο δάγγειος πυρετός, η φιλαρίαση και αρκετές ιογενείς εγκεφαλίτιδες. Εκτός από τις λιμώξεις, τα κουνούπια είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές οικονομικές απώλειες με την υποβάθμιση τουριστικών, αστικών και αγροτικόν περιοχών.

Επιπτώσεις από τα κουνούπια και ικανότητα διασποράς ή μετανάστευσης των κουνουπιών

Η ικανότητα διασποράς ή μετανάστευσης των κουνουπιών είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη μετάδοση και επιδημιολογία των αρμπολοιμώξεων. Η πλειονότητα των κουνουπιών έχει ακτίνα δράσις που εκτείνεται σε μερικές εκατοντάδες μετρά. Ιδιαίτερα τα αίμα τραφέντα θηλυκά παραμένουν τοπικά αδρανή για 4-5 μέρες, μέχρι ότου συμπληρωθεί η πέψη του αίματος. Τα ανώφελη κουνούπια μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταναστεύουν πέρα από 2 κμ, ενώ ορισμένα ειδή έχουν την ικανότητα πτήσης πολλών χιλιόμετρων.
Τα κουνούπια του γένους Anopheles είναι σημαντικότερα για την Ελλάδα ως ενδιάμεση ξενιστές της ελονοσίας.
Τα κουνούπια του γένους Aedes παρουσιάζουν μεγάλο υγειονομικό ενδιαφέρων ως ενδιάμεσοι ξενιστές του κίτρινου πυρετού, του δάγγειου, της φιλαρίασης και των ιογενών εγκεφαλιτίδων.Επιπτώσεις από τα κουνούπια
Το γένος culex περιέχει ειδή που είναι ενδιάμεσοι ξενιστές πολλών αρμποιών και φιλαρίασης. Τα κουνούπια culex είναι τα πιο ενοχλητικά για τους κατοίκους των πόλεων. Αναπτύσσονται σε μικρές συλλογές νερού του κήπου ή που βρίσκονται στο άμεσο οικιακό και πολεοδομικό περιβάλλον.

 

Επιπτώσεις από τα κουνούπια, Αναφορικά με τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, το 2010 κατεγράφη η πρώτη επιδημία λοίμωξης από τον ιό σε ανθρώπους στην Ελλάδα. Η επανεμφάνιση και διασπορά του ιού για πέντε συνεχή έτη 2010-2014 υποδηλώνει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Επίσης, έχουμε πιθανή είσοδο άλλων δύο ιών στην Ελλάδα του Δάγκειου Πυρετού και του v.Chikungunya”.

 

Διττέ τα νέα μας site.