Καταπολέμηση κουνουπιών

Η Καταπολέμηση κουνουπιών  είναι δύσκολο έργω. Με τις απεντομώσεις για κουνούπια μειώνουμε το πληθυσμό του κουνουπιών. Στις ερώτησης έχω πολλά κουνούπια μέσα στο σπίτι; πως να διώξω τα κουνούπια από το σπίτι;, πως να διώξω τα κουνούπια από το δωμάτιο; έχουμε τη λύση.

Η καταπολέμηση κουνουπιών πρέπει να περιλαμβάνει μετρά εναντίον των ενηλίκων εντόμων επιπλέον  εναντίον των ατελών σταδίων στο υδάτινο περιβάλλον. Στη πρώτη περίπτωση τα μετρά περιλαμβάνουν:
α) Ατομική προστασία με χρήση εντομοαπωθητικών ουσιών, κατάλληλο ρουχισμό που καλύπτει το σώμα και κουνουπιέρες
β) Προστασία κατοικίας με σήτες στις πόρτες και τα παράθυρα, χρήση καπνογόνων σπειρών ή πλακιδίων και εφαρμογή υπολειμματικών εντομοκτόνων στους εσωτερικούς τοίχους.

Όροι στη καταπολέμηση κουνουπιών.

Με τον όρο απεντομώσεις για κουνούπια εννοούμε την διαδικασία καταπολέμησης κουνουπιών στο χώρο του κήπου και βεράντας στα σπίτια ή σε μεγαλύτερους χώρους όπως ο χώρος ενός Δήμου. Η απεντόμωση για κουνούπια  γίνεται με χημικά μέσα  με ένα εντομοκτόνο φάρμακο και ένα ρυθμιστή ανάπτυξης προνυμφών με ψυχρό ή θερμό εκνεφωτή ή άλλα μέσα μεγαλύτερης εμβέλειας.

Η απολύμανση για  κουνούπια  λαϊκά παρομοιάζετε με την απεντόμωση για κουνούπια. Με τον όρο απολυμάνσεις για κουνούπια εννοούμε την διαδικασία καταπολέμησης και εξολόθρευσης των κουνουπιών στους χώρους προς απεντόμωση. Ο χώρος προς απεντόμωση μπορεί να είναι ο κήπος, ο δημόσιος χώρος ενός δήμου ή μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή.

Καταπολέμηση με ψεκασμούς

 Η καταπολέμηση κουνουπιών με ψεκασμούς ανοικτών χώρων με σκευάσματα «υπέρ – μικρού» όγκου στο έδαφος η από τον αέρα με ελικόπτερο η αεροπλάνο, Καταπολέμηση κουνουπιώνεπιχείρηση που απαιτεί υποδομή, οργάνωση και ως εκ του υψηλό κόστος.
Ο πιο σωστός και αποτελεσματικός τρόπος για τον έλεγχο των κουνουπιών είναι η λήψη μέτρων κατά των ατελών σταδίων (αυγά, προνύμφες, νύμφες ), αφού προλαμβάνουν την παράγωγη ενηλίκων, που αυτά αποτελούν αποκλειστικά το ενοχλητικό και επικίνδυνο στάδιο του εντόμου. Επιπλέον, ο εντοπισμός των ατελών σταδίων είναι συγκριτικά πιο εύκολος από των ενηλίκων.
Τα μετρά κατά των ατελών σταδίων μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

Καταπολέμηση με Διευθέτηση η μείωση εστιών ανάπτυξης

Α) Διευθέτηση η μείωση εστιών ανάπτυξης κουνουπιών, όπως είναι η αποξήρανση ελών, επιχωμάτωση λάκκων, καθαρισμός καναλιών

Καταπολέμηση με Εφαρμογή εντομοκτόνων

Β)Εφαρμογή εντομοκτόνων στις εστίες ανάπτυξης με κατάλληλα μηχανήματα από το έδαφος η από τον αέρα , όταν οι εστίες είναι αρκετά εκτεταμένες και απρόσιτες

Καταπολέμηση κουνουπιών με Βιολογική καταπολέμηση
katapolemisi koynoypion

Γ) Καταπολέμηση κουνουπιών με Βιολογική καταπολέμηση με χρίση κουνουπόψαρων (Gambusia, Poecilia) και παθογόνων οργανισμών .
Ο πλέον ενδεδειγμένος , αποτελεσματικός και φιλικό ως προς το περιβάλλον τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών είναι η εφαρμογή πολλαπλών μέσων, με αποφυγή όσων βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον και επιφέρουν μακροχρόνια καταστροφή της βιολογικής ισορροπίας. Ο τρόπος αυτός είναι γνωστός ως Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κουνουπιών και περιλαμβάνει την επιτήρηση, τη χρήση προνυμφοκτόνων ουσιών, τη βιολογική καταπολέμηση, τη μείωση εστιών αναπαραγωγής των ατελών σταδίων και τέλος την εκπαιδευτική ενημέρωση του κοινού.

Η καταπολέμηση με απεντόμωσης με υπολειμματικούς ψεκασμούς με ψυχρό εκφωνητή

Η καταπολέμηση με απεντόμωσης με υπολειμματικούς ψεκασμούς με ψυχρό εκφωνητή στο χώρο του κήπου με σκεύασμα δημοσιάς υγείας εγκεκριμένο για τη καταπολέμηση των εντόμων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο).

Η εμπειρία της ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗΣ

Η Alpha Απολυμαντική έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα στην αντιμετώπιση των κουνουπιών.  Η υπηρεσία μας είναι γρήγορη, αποτελεσματική, οικονομική και προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για την οικογένεια και τα κατοικίδια σας.

 

 

Διττέ τα νέα μας site.