Καταπολέμηση ποντικών στις επιχειρήσεις

Καταπολέμηση τρωκτικών στις επιχειρήσεις

Η καταπολέμηση τρωκτικών στις επιχειρήσεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά  προσόν που χαρακτηρίζει μια επιχείρηση  για  έλεγχο παρασίτων και στη διατήρηση της φήμης.

Καταπολέμηση τρωκτικών στις επιχείρησης

Ενδείξεις τρωκτικών

Η καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων είναι απαραίτητη, άμεσος όταν διαπιστώνουμε περιττώματα, κατεστραμμένα υλικά και εμπορεύματα, ζημιές στα κτίρια, κατεστραμμένες καλωδιώσεις ηλεκτρικού και τηλεφώνου.

Επιπτώσεις στον άνθρωπο, και φήμη της επιχείρησης.

Η καταπολέμηση τρωκτικών στις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, άμεσος τα τρωκτικά επιμολύνουν με μικρόβια, όπως η σαλμονέλα και μεταδίδουν ασθένειες, όπως η νόσος του Weil (ικτερική λεπτοσπείρωση). Επιμόλυνση τροφίμων και αγαθών, εμπορευμάτων, προσωπικού.
Απώλεια της εμπιστοσύνης πελατών και εργαζομένων.
Μπορεί να κριθεί απαραίτητο το προσωρινό κλείσιμο της επιχείρησής σας.
Νομικό – μη συμμόρφωση με την νομοθεσία.

Λήψη Μέτρων για καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων

Τηλεφωνήστε σε μια αδειοδοτημένη και υπεύθυνη εταιρία με έμπυρο προσωπικό.
Κανονίστε άμεση καταπολέμηση τρωκτικών με χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων. Προγραμματίστε τακτικές επισκέψεις για την καταπολέμηση τρωκτικών στις επιχείρησης προς αποφυγή περαιτέρω προσβολών.

Τι  πρέπει να γνωρίζει για την καταπολέμηση τρωκτικών η εταιρία που καλέσατε;

Επαρκή σημεία τοποθέτησης δολωμάτων
Είναι σημαντικό να υπάρχουν αρκετά σημεία τοποθέτησης δολωμάτων καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων , προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι αρουραίοι θα μπορέσουν να καταναλώσουν μια θανατηφόρα δόση φάρμακου για τρωκτικά , το συντομότερο δυνατόν.

Ένδειξης ότι υπάρχουν ποντίκια και αρουραίοι.

 • Τρύπες ή φωλιές σε ανώμαλο έδαφος, αναχώματα και μη τελειωμένα δάπεδα
 • Πολυσύχναστες διαδρομές κατά μήκος των πλευρών των κτηρίων με κηλίδες και τρίχες
 • Περιττώματα σε τοποθεσίες λήψης τροφής, γύρω από φωλιές και κατά μήκος διαδρομών που χρησιμοποιούν οι αρουραίοι
 • Φθορές σε υλικά και κτήρια που έχουν προκληθεί από ροκάνισμα και μάσημα
 • Πατημασιές σε μαλακές επιφάνειες και σημάδια από την ουρά σε αποθηκευμένους σπόρους
 • Μια χαρακτηριστική μυρωδιά σε κλειστούς χώρους

Τοποθέτηση δολωμάτων στα σωστά σημεία για καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων.

Παρόλο που έχει παρατηρηθεί ότι η τοποθέτηση δολωμάτων σε εξωτερικές φωλιές παρέχει τον καλύτερο τρόπο καταπολέμησης των ποντικών και αρουραίων, αυτή η μέθοδος ενδέχεται να ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους για τα υπόλοιπα άγρια ζώα.
Πρέπει να επιλέγονται τοποθεσίες τις οποίες τα ποντίκια και οι αρουραίοι θεωρούν ασφαλείς –κατά μήκος των τοίχων, σε εσοχές και σε θάμνους– προκειμένου να αντισταθμίζεται η νεοφοβία τους.

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων.

Τα φάρμακα για τρωκτικά  θα παίζουν κεντρικό ρόλο στα περισσότερα προγράμματα για την καταπολέμηση των αρουραίων και των τρωκτικών σε επιχειρήσεις και σπίτια.
Ωστόσο, εάν η καταπολέμηση είναι μερική, τα προγράμματα αποτελούν ουσιαστικά μια ακριβή σπατάλη. Γι’ αυτό, πέρα από την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρήση τρωκτικοκτόνων, οι παγίδες μπορούν επίσης να είναι πολύ χρήσιμες.
Οι παγίδες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την εξολόθρευση των αρουραίων και των ποντικιών που μπορούν να επιζήσουν ακόμη και μετά τα πιο καλά σχεδιασμένα προγράμματα τοποθέτησης δολωμάτων.
Συνεπώς, μπορούν να αποτελέσουν μια πολύτιμη προστασία ενάντια στην αύξηση της αντίστασης που οφείλεται είτε στη συμπεριφορά είτε στη φυσιολογία.

Πρακτική Αντιμετώπιση για καταπολέμηση ποντικών και αρουραίων.

 • Έλεγχος σημείων εισόδου των τρωκτικών.
 • Κλείσιμο τυχόν ανοιγμάτων.
 • Σε κουζίνες και αποθήκες τροφίμων βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που απαγορεύει την χρήση τοξικών δολωμάτων σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης τροφίμων, τοποθετούνται παγίδες μηχανικής σύλληψης με κολλητική επιφάνεια και αλά μέσα.
 • Τοποθέτηση δικτύου δολωματικών σταθμών έτσι ώστε να καλύπτει όλους τους χώρους της επιχείρησης.
 • Χρήση κολλητικών επιφανειών για την άμεση σύλληψη
 • Καταγραφή των καταναλώσεων
 • Αλλαγή των μυοκτόνων σκευασμάτων
 • Διορθωτικά μέτρα (αλλαγή θέσης δολωματικών σταθμών.

Φάκελος απεντόμωσης μυοκτονίας.

Αμέσως μετά την ανάληψη των εργασιών μυοκτονίας σε μία επιχείρηση, επιδίδεται φάκελος υγειονομικής παρακολούθησης ο οποίος περιέχει:

 • Την τεχνική μελέτη οικονομική προσφορά.
 • Την ετήσια σύμβαση του έργου.
 • Τοπογραφικό της επιχείρησης όπου φαίνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες.
 • Την άδεια από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Εταιρείας μας.
 • Κατάσταση του Επιστημονικού προσωπικού της Εταιρείας μας θεωρημένη από την Επιθεώρηση εργασίας.
 • Τις άδειες των δολωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Εκθέσεις της κάθε εφαρμογής (παρατηρήσεις – προτάσεις).
 • Τα πιστοποιητικά εργασιών μυοκτονίας.
  Στην συνέχεια μετά από κάθε επιθεώρηση – εφαρμογή ο φάκελος συμπληρώνεται κάθε φορά με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εργασιών και την έκθεση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.

 

 

Διττέ τα νέα μας site.