κουνούπια

Κουνούπια  και σκνίπες 

Κουνούπια,  καταπολέμηση, αντιμετώπιση βιολογικός κύκλος και τρόποι απαλλαγής από αυτά, οι ψεκασμοί, στο κήπο το καλοκαίρι και τον χειμώνα.

Αρχικά, τα κουνούπια μαζί με την οικιακή μύγα και τις κατσαρίδες είναι παράσιτα περισσότερο γνωστά κι από τα πλέον ενοχλητικά έντομα. Τα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν  από τα όλα συγγενή προς αυτά δίπτερα, είναι η καλά αναπτυγμένη προβοσκίδα,.

Καταρχάς, η μορφή των κεραιών είναι αρκετή να ξεχωρίζουν τα θηλυκά  από τα αρσενικά. Έχουν πολυάριθμες και μακριές τρίχες που δίνουν στην κεραία φτεροειδή μορφή.

Βιολογικός κύκλος του κουνουπιών

Ακόμη, ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών αποτελείτε από αυγό, την προνύμφη , τη νύμφη και το ενήλικο.

Χώρος που συχνάζουν

Κατάλληλα ενδιαιτήματα για κουνούπια είναι οι μικρές ή μεγάλες λίμνες, τα έλη και οι βαλτή, οι ορυζώνες , τα παρόχθια ποταμόν και ρυακιών, οι κοιλότητες των βράχων, των Κουνούπιαδένδρων και του εδάφους που διατηρούν μικρές ποσότητες νερού.Άλλα ενδιαιτήματα είναι οι βόθροι και τα φρεάτια σε πόλεις και χώρια , οι δεξαμενές, ποτίστρες κατοικίδιων και παραγωγικών ζωών, μεταλλικά.

Επιπλέον, κατάλληλα ενδιαιτήματα για κουνούπια και χάρτινα κουτάκια αναψυκτικών και άλλον υγρών που διατηρούν μικρή ποσότητα νερού, γλάστρες και άλλα δοχεία σε νεκροταφεία, καθώς και σε ταράτσες , μπαλκόνια και αυλές κατοικιών, πηγάδια, κ.λπ.

Ταξινόμηση

Από άποψη ταξινόμησης, όλα τα είδη ανήκουν στην τάξη Diptera την υπο- τάξη nematojera,  την οικογένεια Culicidae

Ιδιαίτερα, τα κυρία Μπιλόγκος Κυκλός Κουγιουπίουχαρακτηριστικά που διακρίνουν, από τα άλλα συγγενή προς αυτά δίπτερα, είναι η καλά ανεπτυγμένη προβοσκίδα, τα φτερά, το σώμα, που καλύπτεται από λέπια και τρίχες, νηματοειδείς κεραίες κυκλικά διαταγμένες.Η μορφή των κεραιών είναι αρκετή να ξεχωρίσουν τα θηλυκά κουνούπια από τα αρσενικά.

Tα αρσενικά έχουν πολυάριθμες και μακριές τρίχες που δίνουν στην κεραία φτεροειδή μορφή.

Το μήκος του σώματος των περισσότερων κουνουπιών είναι από 3 έως 6 mm.

Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα τροπικά είδη που ανήκουν στο γένος Τοχοώγη- τα όποια είναι, συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη, γίγαντες με μήκος σώματος μέχρι και 19 μμ και άνοιγμα φτερών μέχρι και 24 mm

Έχουν  περισσότερα από 50 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, έχουν προσαρμοσθεί να ζουν σ’ όλα σχεδόν τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας.Απουσιάζουν μόνο από την Ανταρκτική και μερικά νησιά.

Καταπολέμηση

Η καταπολέμηση του κουνουπιών είναι δύσκολο έργο  ή να αναφέρουμε η δυσκολία είναι να κρατήσουμε καθαρό έναν χώρο από κουνούπια για μεγάλη διάρκεια εφόσον έχουμε επέμβει στο χώρο με τα καταλαλιά μηχανήματα ψεκασμού.

 

Δείτε τα νέα μας site.