φωτεινές παγίδες

Βιολογικά προϊόντα & Βιολογικές Απεντομώσεις

Τα βιολογικά προϊόντα για της βιολογικές απεντομώσεις είναι οι ηλεκτρικές Εντομωπαγίδες. Είναι φερομονικές παγίδες εντομών για έντομα αποθηκών και γενικά για σκόρους. Φερομονικές παγίδες για κουνούπια, μηχανικές παγίδες για κατσαρίδες, μύγας και σφήκες. Για τα τρωκτικά υπάρχουν βιολογικές παγίδες και παγίδες με κολλά. Οι ηλεκτρικές Εντομωπαγίδες και οι παγίδες εντόμων και τρωκτικών είναι μέρος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM Integrated Pest management).

Φωτεινές ηλεκτρικές εντομοπαγίδες.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση φωτεινών ηλεκτρικών παγίδων εντομών για την αντιμετώπιση εντομολογικών προβλημάτων σε ηλεκτρικές Εντομωπαγίδες βιομηχανίες τροφίμων έχει επεκταθεί. Χρησιμοποιούνται σε αποθήκες φαρμάκων, σε καταστήματα τροφίμων, εστιατόρια, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, νοσοκομεία κ.λπ. Δείχνει ότι επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό περιορισμός των ανεπιθύμητων εντόμων που κυκλοφορούν στους παραπάνω χώρους. Η σημασία και αποτελεσματικότητα αυτού του ηλεκτρικών παγίδων όμως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται για τους λόγους που θα δούμε στη συνέχεια.

Χρήση των φωτεινών παγίδων για διάγνωση εντομολογικών προ¬βλημάτων.

Οι φωτεινές παγίδες, κατάλληλα τοποθετούμενες σε χώρους όπου παρασκευάζονται και αποθηκεύονται τρόφιμα, φάρμακα κ.λ.π.. Μπορούν να προσελκύσουν διάφορα έντομα που υπάρχουν στους χώρους αυτούς. Τα έντομα αυτά δεν πέφτουν εύκολα στην αντίληψή μας. Από την άποψη αυτή είναι πολύ χρήσιμες γιατί πολλές φορές η διάγνωση ενός προβλήματος αποτελεί και τη μισή λύση του.

Οι φωτεινές παγίδες ως μέθοδος καταπολέμησης.

Οι ηλεκτρικές εντομωπαγίδες του τύπου αυτού είναι αποτελεσματικές φυσικά μόνο εναντίον εντόμων που δείχνουν θετικό Φωτεινές ηλεκτρικές εντομοπαγίδεςφωτοτροπισμό. Κυρίως αυτών που έχουν την ικανότητα να πετούν.
Πάντως επειδή οι φωτεινές παγίδες συλλαμβάνουν μεγάλο αριθμό εντόμων, συχνά γίνεται υπερεκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους. Οι χρήστες δεν υποπτεύονται τους πραγματικούς πληθυσμούς που μπορεί να υπάρχουν σε ένα χώρο.

Ηλεκτρικές Εντομωπαγίδες, Χρήση των φωτεινών ηλεκτρικών παγίδων για έλεγχο πληθυσμών (monitoring):

Η ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταμέτρηση και προσδιορισμός των εντόμων στις φωτεινές ηλεκτρικές παγίδες που συλλαμβάνονται, μπορεί να μα δώσει τις περισσότερες φορές αξιόπιστες πληροφορίες. Για τις διακυμάνσεις του πληθυσμού των εντόμων που υπάρχουν σ’ ένα χώρο, όπως φυσικά και για τα είδη τους.

Χρήση και σωστή τοποθέτηση των φωτεινών παγίδων – ηλεκτρικές Εντομωπαγίδες

Η αξία των φωτεινών ηλεκτρικών εντομοπαγίδων σαν μέσο καταπολέμησης, αναδεικνύεται κυρίως όταν αυτές χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους και όχι σε εξωτερικούς.
Η χρήση π.χ. σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι μικρής σημασίας γιατί το φως του ήλιου που περιέχει μια μεγάλη γκάμα ακτινοβολιών. Συναγωνίζεται άνισα την προσελκυστική ακτινοβολία των φωτεινών παγίδων. Η χρήση τους βέβαια τη νύχτα φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική. Τις περισσότερες φορές αυτό δεν είναι απόλυτο και μπορεί να οφείλεται σε καθαρά ψυχολογικούς λόγους παρά σε πραγματικούς. Πολλές φορές, η προσεκτική εξέταση των εντόμων που συλλαμβάνονται σε μια φωτεινή παγίδα αποκαλύπτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ειδών που είτε δεν ενοχλούν τον άνθρωπο άμεσα είτε, το χειρότερο, είναι ωφέλιμα.

Περιοχή που μπορεί να κάλυψη μια παγίδα εντομών. – ηλεκτρικές Εντομωπαγίδες

Πρέπει να προσεχθεί σ’ αυτή την περίπτωση είναι η περιοχή που μπορεί να καλύψει μία φωτεινή παγίδα. Γενικά δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πόσα m2 μπορεί να καλύψει μια φωτεινή παγίδα. Αυτό είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να υπολογισθούν. Η μέγιστη απόσταση προσέλκυσης ενός εντόμου είναι συνάρτηση του τύπου της

  •  χρησιμοποιούμενης λάμπας,
  • του σχήματος
  • της παγίδας και κυρίως
  • της ίδιας της ανταπόκρισης και ικανότητας του εντόμου να διακρίνει το φως σε μία ορισμένη απόσταση.

Τα περισσότερα έντομα που πετούν, δεν προσελκύονται από τις φωτεινές παγίδες όταν αυτές βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 30 m. Άλλα έντομα όπως π.χ. οι μύγες προσελκύονται μέχρι τα 8-10m με optimum τα 4 m.

Σε γενικές γραμμές, όταν οι παγίδες χρησιμοποιούνται σε μεγάλο αριθμό σε χώρους όπου παρασκευάζονται ή αποθηκεύονται τρόφιμα. Συστήνεται να απέχουν το πολύ 17m η μία από την άλλη.
Τα σημεία στα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν οι παγίδες αυτές έχουν μεγάλη σημασία και η σωστή επιλογή αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά τους. Για να λειτουργήσουν σωστά θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία που είτε αποτελούν “περάσματα” εντόμων, είτε τόπους συγκέντρωσής τους.

Που τοποθετούντο οι παγίδες εντομών;

Συνήθως οι φωτεινές παγίδες κρεμιούνται από την οροφή ή τοποθετούνται ψηλά στους τοίχους πράγμα που δεν είναι πάντοτε σωστό. Ένας μεγάλος αριθμός θα πρέπει να υπάρχει στις γωνίες και κοντά στο πάτωμα, σε μέρη που η θερμοκρασία είναι περισσότερο υψηλή από τους άλλους χώρους, σε σημεία που συναντώνται συχνότερα υπολείμματα επεξεργασμένων προϊόντων και σε εισόδους των κτιρίων ή των αποθηκών. Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει αν είναι δυνατόν μετά την κυρία είσοδο ένας μικρός χώρος “αναμονής” και μετά να υπάρχει η είσοδος στον κύριο χώρο των εγκαταστάσεων. Ο χώρος αυτός στον οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας αυξημένος αριθμός παγίδων χρησιμεύει στο να παγιδεύει τα έντομα που μπαίνουν μέσα από το εξωτερικό περιβάλλον και να τα “καθυστερεί” κατά κάποιο τρόπο ώστε να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να δράσουν αποτελεσματικά οι φωτεινές ηλεκτρικές εντομωπαγίδες.

Παγίδες θα πρέπει να τοποθετηθούν

Παγίδες θα πρέπει να τοποθετηθούν οπωσδήποτε κατά μήκος στενών και μακριών διαδρόμων, σε κλιμακοστάσια που οδηγούν στους διαφόρους ορόφους, σε γωνίες χώρων ή διαδρόμων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτησή τους κοντά σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα γιατί προσελκύουν έντομα τα οποία συναθροίζονται πάνω στα τζάμια και εύκολα μετά μπορεί να μπουν μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης είναι απαραίτητο κατά την τοποθέτησή τους, να ληφθεί υπόψη το είδος του τεχνητού φωτισμού που χρησιμοποιείται γενικά σε μία εγκατάσταση. Αν αυτός γίνεται με λάμπες φθορισμού ή πυρακτώσεως, δεν υπάρχει πρόβλημα “συναγωνισμού” με το φως των παγίδων που κυρίως καλύπτει το φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας. Αντίθετα, αν χρησιμοποιούνται λαμπτήρες ατμών υδραργύρου τότε επειδή οι λαμπτήρες αυτοί εκπέμπουν αρκετή υπεριώδη ακτινοβολία μειώνουν κατά πολύ την αποτελεσματικότητα των φωτεινών παγίδων. Η καλύτερη πάντως λύση είναι η χρησιμοποίηση λαμπτήρων ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (και όχι χαμηλής που δίνουν ένα μη επιθυμητό χρωματιστό φως).

Τύποι φωτεινών ηλεκτρικών εντομοπαγίδων και λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται.

Υπάρχουν πολλά είδη φωτεινών παγίδων ανάλογα με το μέρος που προορίζονται να τοποθετηθούν (τοίχοι, γωνίες, ταβάνια) όπως επίσης και πολλές “ποιότητες” υλικών από τα οποία αυτές κατασκευάζονται.
Γενικό τα μεταλλικό μέρη θα πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας και κυρίως ανοξείδωτα. Τόσο ο μετασχηματιστής όσο και ο εκκινητής (ballast) θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη αποδοτικότητα του συστήματος. Θα πρέπει επίσης, να προσφέρουν ευκολίες τόσο για την αντικατάσταση των λαμπτήρων όσο και για τον καθαρισμό από τα νεκρά έντομα που θα γίνεται πολύ τακτικά, γιατί μπορεί αυτά να αποτελέσουν άριστο ελκυστικό μέσο για είδη της οικογένειας των Dermestidae τα οποία παράλληλα προκαλούν φοβερές ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα.

Τι λάμπες πρέπει για της παγίδες εντομών.

Όσον αφορά τις χρησιμοποιούμενες λάμπες, αυτές πρέπει να εκπέμπουν μεταξύ 340 – 380 nm επειδή έχει βρεθεί ότι τα περισσότερα έντομα αντιδρούν σ’ αυτό το φάσμα του υπεριώδους.
Για τα περισσότερα έντομα αποθηκευμένων προϊόντων βρέθηκε ότι αυτά προσελκύονται από το πράσινο φως (500 – 550 nm με μέγιστο προσέλκυσης γύρω στα 530 nm). Οι λάμπες αυτές, σε συνδυασμό με λάμπες της προηγούμενης κατηγορίας, μπορεί να αυξήσουν τουλάχιστον κάτω από πειραματικές συνθήκες το φάσμα δράσης μιας φωτεινής παγίδας αν και λείπουν από τη σχετική βιβλιογραφία οι απαραίτητες δοκιμές στην πράξη που θα πιστοποιούσαν την αποτελεσματικότητα ή όχι ενός τέτοιου συνδυασμού. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι μερικά είδη εντόμων δεν παρουσιάζουν θετικό φωτοτροπισμό αλλά αντίθετα αρνητικό.

Από τα κυριότερα έντομα αποθηκών που μας ενδιαφέρουν παρουσιάζουν αρνητικό φωτοτροπισμό και άρα δεν μπορούν να ελεγχθούν με βοήθεια φωτεινών παγίδων, τα εξής
1. Oryzaephilus surinamensis
2. Oryzaephilus mercator
3. Sitophilus (Calandra) granarius
4. Tribolium confusum
5. Tenebroides mauritanicus
6. Araecerus fasciculatus
7. Prostephanus truncatus
8. Tenebrio molitor
9. Ptinus sp.

Όσον αφορά τους τύπους των λαμπτήρων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στις φωτεινές παγίδες, στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι κυριότεροι λαμπτήρες τύπου (BL) και πράσινου χρώματος. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη μη χρησιμοποίηση λαμπτήρων τύπου BLB (Black Light Blue), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με μπλε φίλτρο κοβαλτίου που αφαιρεί περίπου 20% της προσελκυστικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα είναι 2-3 φορές ακριβότερες.

μυγοπαγίδαΦωτογραφίες προϊόντος: 1

Δελτίο Ασφαλείας

Ετοιμόχρηστη παγίδα εξωτερικών χώρων για μύγες.

Σακούλα έτοιμη προς χρήση, με την προσθήκη μόνο νερού. Εύχρηστη, ιδιαίτερα προσελκυστική

 

migopagida 2MSDS ΜΥΓΟΠΑΓΙΔΑ BIOSTOP MAXI

Πολύ ισχυρή, ετοιμόχρηστη παγίδα εξωτερικών χώρων για μύγες.

Σακούλα έτοιμη προς χρήση, με την προσθήκη μόνο νερού. Εύχρηστη, ιδιαίτερα προσελκυστική και σχετικά άοσμη.

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΤΟΜΩΝ

Φωτογραφίες προϊόντος: 1

pagida gia katsaridesΔιακριτική και Ευέλικτη Παγίδα για Κατσαρίδες της σειράς Mr.Green.

  • Αποτελεσματική
  • Φιλική στο περιβάλλον
  • Βιοδιασπόμενη

 

Κρατά τους χώρους ελεύθερους από τα εκνευριστικά και επικίνδυνα αυτά έντομα, χρησιμοποιώντας φυσικό τροφικό δόλωμα για να προσελκύσει. Με κόλλα μακράς διαρκείας, παγιδεύει αποτελεσματικά όλο το 24 ορώ για 8 εβδομάδες ή μέχρι να γεμίσει πλήρως με έντομα.

Δείτε τα νέα μας site.