Τι είναι η Φωσφίνη;

Η φωσφίνη είναι μια ανόργανη χημική ένωση που χρησιμοποιείτε ως υποκαπνιστικό. Εφαρμόζεται στην απεντόμωση του σαράκι ξύλου. Υποκαπνισμός πλοίων – απεντομώση δημητριακών, ξυρών καρπών, ξηρά τρόφιμα, ποντίκια σε καράβια, απεντομώσεις κοντέινερ για εξαγωγές, υποκαπνισμός για την καταπολέμηση εντομών ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τροφίμων σε σιλό και αποθήκες. Η φωσφίνη είναι ιδανική  για εφαρμογές μυοκτονιών σε αγρούς με τοποθέτηση σφαιριδίων στις τρύπες των ποντικιών στο χωράφι.  Η αγορά της φωσφίνης γίνεται με την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του υπευθύνου επιστήμονα της εκάστοτε εταιρίας. Το αέριο της φωσφίνης είναι ένα ισχυρό δηλητήριο. Οι παρενέργειες είναι ζάλη και εμετό. Σε τέτοιες περιπτώσεις δείξτε την ετικέτα της στον γιατρό. Η φωσφίνη ανάλογα με τη δραστική ουσία που περιέχει χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες (φωσφορούχο μαγνήσιο ή φωσφορούχο αργίλιο).

Φωσφίνη νομοθεσία

Ο υποκαπνισμός με φωσφίνη (fumigation) εφαρμόζεται πάντοτε με την παρουσία και ευθύνη γεωπόνου ή χημικού και τα αναφερόμενα στο Β.Δ. 143/1967.

Φωσφίνη, Χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά

 • Χημικός τύπος: PH3
 • Σημείο ξέσεως: -87,40C
 • Μοριακός βάρος: 34,04
 • Ειδικό βάρος: 1,214
 • Ευφλεκτικότητα:

Φωσφίνη, Φωσφορούχο αργίλιο

Σε καθαρή μορφή είναι πολύ εύφλεκτη (κρίσιμη συγκέντρωση στη ατμόσφαιρα 1,8% κατά όγκο). Προσβάλλει τα εγγενή μέταλλα και το χαλκό. Σε κανονικές συνθήκες είναι ένα άχρωμο αέριο, πολύ τοξικό με οσμή ασετιλίνης ή σκόρδου.

Τι είναι η φωσφίνη

Φωσφίνη, Διείσδυση φωσφίνης

Είναι υποκαπνιστικό με πολύ πτητική με υψηλή τάση ατμών. Το μοριακό βάρος, και με ειδικό βάρος που πλησιάζει αυτό του αέρα, ευνοούν την ομοιόμορφη εξάπλωση. Η φωσφίνη στα προς απεντόμωση προϊόντα διεισδύει, είτε αυτά είναι χύμα είτε βρίσκονται συσκευασμένα σε υλικά πέρατα στα αέρια, χαρτοκιβώτια σακί υφασμάτινοι κλπ. Εισέρχεται στον οργανισμό μέσο του αναπνευστικού συστήματος. Πιστεύεται ότι καταστρέφει ή εμποδίζει τη δράση ορισμένων κυτταρικών ένζυμων που προκαλεί θάνατο των εντόμων.

Εκλεκτικότητα της φωσφίνης

Η φωσφίνη παρόλο που είναι ένα πολύ εύφλεκτο αέριο, έχει βρεθεί ασφαλής τρόπος χρησιμοποίησης της. Η παραγωγή της γίνεται από την αντίδραση του υπό μορφή δισκίων AlP ή Mg3P2, με την ατμοσφαιρική υγρασία.  Οι ίδιες τα ταμπλέτες μπορεί να περιέχουν καρβαμιδικό αμμώνιο. Το καρβαμιδικό αμμώνιο δίνει σύγχρονος CO2 και NH3 τα οποία μετριάζουν την εκλεκτικότητα της.

  • ΑΙΡ + 3H2O = ΡΗ3 + ΑΙ (ΟΗ) 3
  • Mg3P2 + 6×22 = 3Mg (ΟΗ) 2 + 2PH3

Που χρησιμοποιείτε η φωσφίνη.

Η Φωσφίνη εκτός από τα έντομα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την καταπολέμηση επιβλαβών θηλαστικών όπως ποντίκια  αρουραίοι  κ.λπ.

Το καπνιστικό αυτό έχει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών τόσο καταπολέμηση σαρακιού,   όσο και σε προϊόντα καταπολέμηση εντομών αποθηκών, κάθε είδους σπόροι σιτηρών, δημητριακών, άλευρα αυτών, σπόροι ψυχανθών, καπνός, ελαιούχοι πλακούντες, ξηρά φρούτα και λαχανικά, σε εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται ή μεταφέρονται προϊόντα, άδειες αποθήκες, σιλό, αμπάρια πλοίων κοντέινερ για εξαγωγές,

Σήμερα το προϊόν αυτό κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές συσκευασίας ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Μορφές φωσφίνης:

 • Ταμπλέτες – tablets.
 • Σφαιρίδια – pelets.
 • Σακίδια ή φάκελοι – fumigation bags.
 • Κουβέρτες – bag blanket.
 • Πλακίδια και ταινίες – plates & strips.
 • Πλακίδια και ταινίες – plates

Δισκία (tablets).

Είναι σκευάσματα με τη μορφή χαπιών διαμέτρου περίπου 1 cm που ζυγίζουν 3 gr και αποδίδουν 1 gr φωσφίνης μετά τη πλήρη αντίδραση Περιέχουν 57% καθαρό ΑΙΡ (φωσφίνη αλουμινίου) ενώ το Σφαιρίδια - pelets.υπόλοιπο είναι διάφορα συστατικά που μετριάζουν την εφλεκτικότητα της και που επίσης εμποδίζουν την απορρόφηση νερού σε υγρή μορφή αλλά που την επιτρέπουν μόνο με την αέρια μορφή. Χρησιμοποιούνται για την απεντόμωση άδειων αποθη­κευτικών χώρων, αποθηκευμένων προϊόντων σε ντάνες ή σε χύμα σπόρους, με τη βοήθεια σόντας. Το μειονέκτημα στην τελευταία περίπτωση είναι ότι στο προϊόν παραμένει ένα μέρος του ΑΙΡ που δεν αντιδρά συνήθως πλήρως (2%). Όπως επίσης και τα προϊόντα της αντίδρασης τα οποία βέβαια δεν είναι τοξικά (ΑΙ(ΟΗ)3) (υδροξείδιο του αλουμινίου) αλλά δεν παύουν να θεωρούνται υπολείμματα. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη χρησιμοποίηση φακέλων φωσφίνης ή κουβερτών.

Σφαιρίδια (pellets)

Μικρά, σχεδόν σφαιρικά, χάπια με διάμετρο 9 mm και πάχος 7 mm. Ζυγίζουν 0.6 gr και αποδίδουν 0.2 gr φωσφίνης. Χρησιμοποιούνται κυρίως για απεντόμωση σιλό, όπως επίσης για την αντιμετώπιση επιβλαβών τρωκτικών στους αγρούς. Με την ίδια μορφή κυκλοφορούν επίσης σκευάσματα που περιέχουν σαν δραστική ουσία ( φωσφίνη μαγνησίου) Mg3P2. Το πλεονέκτημα στη περίπτωση αυτή είναι πως το Mg3P2 παράγει πολύ πιο γρήγορα φωσφίνη. Το υπόλειμμα που δεν αντιδρά είναι της τάξης του 0.2%. Χρησιμοποιείται σε χώρους όπου θέλουμε οι εργασίες της απεντόμωσης να γίνουν γρήγορα. (μύλοι, εργοστάσια παρασκευής τροφίμων, containers σε λιμάνια ή κέντρα διακομετακομιστικού εμπορίου.

Πως λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία;

Εάν πρόκειται για απεντόμωση χύμα προϊόντος όπου τα δισκία ή σφαιρίδια εισέρχονται μέσα στο προϊόν, τότε λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία του προϊών. Σε αντίθετη περίπτωση μετρούμε τη θερμοκρασία του περι­βάλλοντος. Πάντως καλό θα είναι οι χρόνοι δράσεως του καπνιστικού να παρατείνονται όσο αυτό είναι εφικτό.

Στην περίπτωση απεντόμωσης καπνού, η θερμοκρασία του περιβάλ­λοντος παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Τα καλύτερα αποτελέσματα επι­τυγχάνονται όταν η απεντόμωση γίνει σε θερμοκρασίες πάνω από 16°C. Σε θερμοκρασίες μεταξύ 16° – 20°C, η ελάχιστη περίοδος έκθεσης του προϊόντος στο καπνιστικό πρέπει να είναι 6 μέρες. Για πάνω από 20°C, 4 μέρες. Για θερμοκρασίες μεταξύ 6-15°C, η φωσφίνη δίνει ικανο­ποιητικό αποτελέσματα εναντίον των τελείων της Ephestia,  Lasioderma. Τα αβγό και οι πούπες είναι δυνατόν να διαφύγουν τη θανάτωση.

Σήμερα οι σύγχρονοι μέθοδοι παρασκευής των δισκίων ή σφαιριδίων με τα κατάλληλα πρόσθετα, έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουν διάφορες αρνητικές ιδιότητες της φωσφίνης. Έτσι, η απε­λευθέρωση της φωσφίνης γίνεται αρκετό χρόνο μετά την αποσφράγιση των δοχείων. Οι κίνδυνοι ανάφλεξης έχουν περιοριστεί. Κάτω από κανονικές συνθήκες εφαρμογής δε χρειάζονται να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα. Μόνο τα απολύτως απαραίτητα όπως είναι η αποφυγή καπνίσματος ή λήψης φαγητού κατά τη διάρκεια απεντόμωσης.

Σακίδια ή φάκελοι (fumigation bags)

Υπάρχουν διαφόρων διαστάσεων και αποτελούνται από ένα ειδικό χάρτινο περίβλημα. Εσωτερικά του βρίσκεται 34 gr σκευάσματος που αποδίδει περίπου 11.3 gr’ φωσφίνης. Το περίβλημα είναισακίδια φωσφίνης

περατό στους υδρατμούς (αλλά όχι στο νερό) και ρυθμίζει κατάλληλα τη σταδιακή απελευθέρωση του αερίου. Τα πλεονεκτήματα των σακιδίων είναι ότι προσφέρουν

 • ασφάλεια χειρισμών
 • δεν παραμένουν υπολείμματα μέσα στα προϊόντα, αφού τόσο το ΑΙ(ΟΗ)3 όσο και το ποσοστό του φωσφιδίου που δεν αντέδρασε παραμένει στο σακίδιο.

Τέλος η απε­λευθέρωση του τοξικού αερίου μπορεί αρχικά μεν να καθυστερεί. Διατηρείται σε υψηλό επίπεδα επί αρκετό χρονικό διάστημα σε σχέση πάντα με τα άλλα δύο περιγραφέντα σκευάσματα.

“Κουβέρτες” (bag blanket)

Πρόκειται για μία άλλη μορφή κυκλοφορίας των σακιδίων τα οποία στην περίπτωση αυτή είναι κλεισμένα μεταξύ δύο στενόμακρων φύλλων ειδικής χάρτινης ταινίας 4,5 και πλάτους 20 cm. Σε κάθε κουβέρτα περιέχονται 100 σακίδια, δηλαδή 3.5 Kg σκευάσματος που αποδίδει 1.2 Kg περίπου τοξικού αερίου.

Οι “κουβέρτες” χρησιμοποιούνται για την απεντόμωση μεγάλων ποσοτήτων αποθηκευμένων αγαθών σε αποθήκες, αμπάρια πλοίων, στην ύπαιθρο κ.λπ. Πλεονεκτούν στο ότι εφαρμόζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιτυγχάνουν οικονομία εργατικών. Όταν εφαρμό­ζονται σε χύμα σπόρους, ανοίγονται στην επιφάνεια αυτών αυλάκια βάθους 10 – 20 cm και μήκους 5 m. Τοποθετούνται οι ταινίες οι οποίες στη συνέχεια σκεπάζονται με το σπόρο.

Κάλυψη του προϊών προς απεντομώση

Όλο προϊόν καλύπτεται στο τέλος με πλαστικό που είναι αδιαπέραστο στα αέρια. Οι χώροι στους οποίους εφαρμόζονται οι “κουβέρτες” πρέπει οπωσδήποτε να κλείνουν ερμητικά αν θέλουμε να έχουμε καλό αποτελέσματα. Να μην κινδυνεύει το προσωπικό που τυχόν εργάζεται κοντά στην υπό απεντόμωση μονάδα. Επί εφαρμογής σε αμπάρια πλοίων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι μπουκα­πόρτες των αμπαριών θα πρέπει να καλυφθούν και εξωτερικά με πλαστικό. Ακόμη θα πρέπει να ελεγχθεί σχολαστικά η πιθανότητα διαφυγής του αερίου σε γειτονικούς χώρους μέσω ανοιγμάτων ή μέσω του συστήματος εξαερισμού και κυκλοφορίας του αέρα. Να ελέγχεται κάθε 6 ώρες με τους ειδικούς ανιχνευτές τυχόν διαφυγή αερίου.

Χρόνος που θα διαρκεί το ταξίδι.

Πάντως η χρήση “κουβερτών” για μία τέτοιου είδους απεντόμωση έχει νόημα μόνο όταν το ταξίδι διαρκέσει το ελάχιστο 14 μέρες. Χρόνος απαραίτητος για να δράσει πλήρως το καπνιστικό. Τρεις τουλάχιστον ώρες πριν ξεφορτωθεί το προϊόν προς απεντόμωση θα πρέπει να ανοιχθούν τα αμπάρια. Να γίνει εξαερισμός προς αποφυγή ατυχημάτων. Η εργασία αυτή συνιστάται να γίνεται στο πέλαγος. Άλλωστε πόλοι κανονισμοί κρατών απαγορεύουν την χρήση και την παρουσία φωσφίνης μέσα στα λιμάνια

Πλακίδια και Ταινίες (plates & strips)

Τα πλακίδια αποτελού­νται από πολυαιθυλένιο διαστάσεων 28×17 cm στο οποίο έχει ενσωματωθεί υψηλής καθαρότητας Mg2P3 και αποδίδουν 33 gr φωσφί­νης. Οι ταινίες αποτελού­νται από 20 ενωμένα μεταξύ τους πλακίδια και αποδίδουν 660 gr τοξικού αερίου. Οι δύο αυτές μορφές χρη­σιμοποιούνται για απεντομώσεις μεγάλων αποθη­κευτικών χώρων κενών ή γεμάτων με προϊόντα.

Η πλήρης απόδοση της φωσφίνης στο περιβάλλο­ντα χώρο, συντελείται σε 3 ήμερες κάτω από κανονικές συνθήκες καπνισμού.

Γενικές οδηγίες και προετοιμασίες πριν από την εφαρμογή της φωσφίνης

Πριν από κάθε εφαρμογή της φωσφίνης θα πρέπει να παίρνουμε μερικά απαραίτητα μέτρα που στοχεύουν στο να επιτύχουν, αφενός μεν

υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αφετέρου δε να προφυλάξουν τους εφαρμογείς και τους εργαζόμενους στους γειτονικούς χώρους.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα πρέπει:

 • να εξασφαλιστεί αρκετό προσωπικό για την εφαρμογή ώστε αυτή να τελειώσει στο μικρότερο δυνατόν χρόνο,
 • να εξασφαλιστεί από την αρχή η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και κατάλληλων υλικών κάλυψης (αδιαπέραστο στα αέρια πλαστικό, φαρδιά κολλητική ταινία),
 • σχολαστικό κλείσιμο με αδιαπέραστο υλικό όλων εκείνων των ανοιγμάτων της μονάδας από τα οποία μπορεί να διαφύγει το αέριο. Πόρτες, παράθυρα, αγωγοί που συγκοινωνούν με γειτονικές μονάδες, ανοίγματα συστήματος εξαερισμού, ανθρωποθυρίδες, ανοίγματα συστήματος κλιματισμού, οπές στους τοίχους από τους οποίους περνούν σωλήνες κ.λπ.),
 • κάλυψη με ειδικό πλαστικό οργάνων ή συσκευών από χαλκό, χρυσό, ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα όπως και των κραμάτων αυτών.  Μικρές επιφάνειες όπως επαφές ή ακρο­δέκτες μπορεί να προστατευθούν εάν καλυφθούν με παραφίνη,
 • έγκαιρη αναγγελία της απεντόμωσης στις αρμόδιες αρχές της περιοχής,
 • τοποθέτηση σχετικών προειδοποιητικών πινακίδων σε καίρια σημεία της μονάδος,
 • ειδοποίηση και κατάλληλη πληροφόρηση των προσώπων που εργάζονται στη μονάδα ή που κατοικούν στη γύρω περιοχή, σχετικό με την απεντόμωση,
 • παροχή λεπτομερών οδηγιών στους εφαρμογείς,
 • έλεγχος για την απομάκρυνση όλων των ανθρώπων ή ζώων που υπάρχουν στη μονάδα ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτή,
 • απαγόρευση εισόδου στην περιοχή προσώπων καθ όλη τη διάρκεια που διαρκεί ο υποκαπνισμός.

Αερισμός μετά τη λήξη της απεντόμωσης

Μετά το πέρας της απεντόμωσης, ειδικευμένο προσωπικό έχοντας στη διάθεσή του κατάλληλους ανιχνευτές φωσφίνης, προβαίνει στην αποσφράγιση της εισόδου της μονάδας. Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται κατά ζευγάρια για μεγαλύτερη ασφάλεια του προσωπικού. Στη συνέχεια ανοίγονται τα παράθυρα και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα εξαερισμού, εάν υπάρχει. Αφού απομακρυνθούν τα πλαστικά καλύμματα των προϊόντων, αφήνεται η μονάδα να αεριστεί καλά για αρκετός ώρες. Οι ειδικοί ανιχνευτές δείξουν ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνες συγκεντρώσεις του αερίου στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σημεία εκείνα που βρίσκονται οι ντάνες των εμπορευμάτων. Ορισμένα προϊόντα ή και υλικά συσκευασίας είναι δυνατόν να έχουν “εγκλωβίσει” ποσότητες αερίου. Το αποδίδουν στην ατμόσφαιρα για αρκετό διάστημα και μετά τον αερισμό της αποθήκης.

Ανίχνευση φωσφίνης

Η ανίχνευση στον αέρα τυχόν υπολειμμάτων φωσφίνης σε χώρους που απεντομώθηκαν με αυτή, γίνεται εύκολα με τη χρήση ειδικών γυάλινων σωλήνων. Το περιεχόμενο των οπίων αλλάζει χρώμα παρουσία φωσφίνης. Οι ανιχνευτές αυτοί μπορούν να ανιχνεύσουν συγκεντρώσεις από 20 – 800 ppm. Για μέτρηση της συγκέντρωσης της φωσφίνης κατά την απεντόμωση χώρων. Από 0,1-4 ppm (για χρήση του προσωπικού που εισέρχεται στους χώρους μετά τον αερισμό).  Υπάρχουν επίσης και ηλεκτρονικοί φορητοί ανιχνευτές οι οποίοι κοστίζουν ακριβότερα, αλλά πλεονεκτούν στο ότι δίνουν γρηγορότερα και πιο ακριβή αποτελέσματα.

Οι οδηγίες του NIOSH

Σύμφωνα με τον οδηγό τσέπης του 2009 U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) και τον κανονισμό της U.S. To NIOSH προτείνει ότι ακόμη και η σύντομη έκθεση στο αέριο δεν πρέπει να ξεπερνά τη συγκέντρωση του 1 ppm. Το δε επίπεδο των 50 ppm θεωρείται άμεσα επικίνδυνο επίπεδο για την ανθρώπινη ζωή. Υπερβολική έκθεση στη φωσφίνη προκαλεί ναυτία, κοιλιακό πόνο, διάρροια, δίψα, σφίξιμο στο στήθος. Προκαλεί ακόμα δύσπνοια, μυϊκό πόνο, ρίγος, λήθαργο, συγκοπή ή και πνευμονικό οίδημα και θάνατος. Έχει αναφερθεί ότι η φωσφίνη έχει τη χαρακτηριστική οσμή ψαριών σε αποσύνθεση σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 300 ppb. Ωστόσο,η έκθεση σε υψηλότερες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει οσφρητική κόπωση.

Το βρομιούχο μεθύλιο.

Το προηγούμενο δημοφιλέστερο ανάλογο μέσο, το βρομιούχο μεθύλιο (CH3Br) έχει απαγορευτεί για τη χρήση αυτή από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Η φωσφίνη είναι πλέον το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο αντιπαρασιτικό υποκαπνιστικό. Είναι σχετικά οικονομική, αποτελεσματική, ταχείας χρήσης υποκαπνιστικό που δεν αφήνει υπολείμματα από αποθηκευμένο προϊόν. Ωστόσο έχει ανακαλυφθεί η ανάπτυξη παρασίτων με υψηλή ανοχή στη φωσφίνη στην Ασία, στην Αυστραλία και στη Βραζιλία.

 

Διττέ τα νέα μας site.