Υποκαπνισμός με φωσφίνη  

Υποκαπνισμός με φωσφίνη PH3 είναι μια μέθοδος για απεντομώσεις. Είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης, αντιμετώπισης  εντομών. Εφαρμόζεται στη καταπολέμηση, υποκαπνισμός για σαράκι ξύλου  εντομών αποθηκών και τροφίμων, απεντομώσεις οσπρίων, ξυρών καρπών. Απεντομώσεις στα σιλό, πλοία, ποντίκια, απεντομώσεις σε σκόρους και έντομα βιβλίων και βιβλιοθηκών. Σε σχέσει με την βιολογική απεντόμωση έχει μικρότερο κόστος. Η τιμή ενός κιλού φωσφίνης ποικίλει ανάλογά την ποιότητα, την εταιρία και χωρά παραγωγής. Ο Υποκαπνισμός με φωσφίνη  είναι μια διαδικασία απεντόμωσης. 

Προσδιορισμός της προσβολής

Στον Υποκαπνισμός με φωσφίνη PH3. Ο υπεύθυνος επιστήμονας επιθεωρεί τον χώρο προς απεντόμωση προσδιορίζει το πρόβλημα το είδος του εντόμου.

Στεγανότητα του χώρου προς απεντόμωση.

Η εφαρμογή της φωσφίνης γίνεται από εκπαιδευμένο συνεργείο. Ο  Υποκαπνισμός με φωσφίνη γίνεται φτάνοντας το μέγιστο της στεγανότητας του χώρου προς απεντόμωση.

Τι πρέπει να προσέχουμε στον υποκαπνισμό;

Στο Υποκαπνισμό με φωσφίνη απομακρύνουμε ότι έχει σχέση με χαλκό, μπρούντζο, ασήμι, χρυσό τα οποία οξειδώνονται. Απομονώνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές.

Χρόνος εφαρμογής

Υποκαπνισμός με φωσφίνη απαιτεί χρόνο. Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εξόντωση των εντόμων
Υποκαπνισμός με φωσφίνηαποφασίζεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και το πρωτοκολλώ της φωσφίνης. Το πρωτοκολλώ της φωσφίνης αναφέρει τη δόση εφαρμογής ανάλογα με:

    • την θερμοκρασία του περιβάλλοντος,
    • το προς απεντόμωση προϊών,
    • το έντομο (σαράκι, έντομα αποθηκών κτλ)
    • τη στεγανότητα του χώρου
    • καθώς και το είδος του υποκαπνιστικού.

Ασφάλεια του χώρου. 

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να πλησιάζουν το χώρο προς απεντόμωση. Η δόση της φωσφίνης δεν πρέπει να περνάει το 1,8% του όγκου γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η φωσφίνη μπορεί να γίνει εύφλεκτη στα χεριά μη ειδικών.

Υποκαπνισμός με φωσφίνη απαιτεί: το ειδικό συνεργείο με τον υπεύθυνο γεωπόνο, τοποθετεί ειδικές, προειδοποιητικές ταμπέλες για την εφαρμογή της απεντόμωσης. Ο χώρος προς απεντόμωση, οικία ή αποθήκη, παραμένει κλειστή για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος αποφασίζεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και εξαρτάτε από την θερμοκρασία υγρασία και το προϊόν προς απεντόμωση.

 Εξαερισμός του χώρου

Η εφαρμογή υποκαπνισμού με φωσφίνη χρειάζεται εξαερισμό του χώρου, επίσης γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις του αερίου στο χώρο και εφόσον η μετρήσεις μας δείχνουν πλήρη απουσία του αεριού της φωσφίνης, παραδίδουμε τον χώρο στους ιδιοκτήτες ή τα προϊόντα προς χρήση. Με την μέθοδο υποκαπνισμού με φωσφίνη το αέριο δεν αφήνει υπολείμματα στον χώρο που έγινε η εφαρμογή.

Νομοθεσία για την εφαρμογή φωσφίνης

Η εφαρμογή υποκαπνισμού (fumigation) εφαρμόζεται πάντοτε με την παρουσία και ευθύνη γεωπόνου ή χημικού και τα αναφερόμενα στο Β.Δ. 143/1967.

 

 

Διττέ τα νέα μας site.