Κοινό σκουλήκι αποθηκών

Plodia interpunctella (Lepidopfera – Pyralididae)

Ενήλικο: Plodia interpunctella Έχει μήκος περί τα 10mm και άνοιγμα φτερών 15-20 mm. Τα μπροστινό κατά το ήμισυ έχουν χρώμα καστανέρυθρο με δύο εγκάρσιες μαύρες γραμμώσεις ενώ το υπόλοιπο ήμισυ είναι αργυρόλευκο. Αντίθετα, τα πίσω φτερά είναι αργυρόλευκα και ελαφρώς κροσσωτά, ενώ η κεφαλή και θώρακας καστανέρυθρα.

Αβγό:

Υπόλευκο, ελλειψοειδές με ανώμαλη ελαφρώς επιφάνεια.Plodia interpunctella, Κοινό σκουλήκι αποθηκών

Προνύμφη:

Οι προνύμφες των πρώτων σταδίων έχουν χρώμα υπόλευκο ενώ αργότερα γίνεται υπορόδινο.

Να τονιστεί, ότι το χρώμα της προνύμφης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από το είδος της τροφής. Έτσι π.χ. όταν βρίσκει τροφή με σπόρους αραχίδας έχει ένα χρωματισμό υπόλευκο έως υπορόδινο ενώ όταν βρίσκει τροφή σε ξηρές σταφίδες παίρνει χρώμα ρόδινο. Αντίθετα, το κεφάλι και η θωρακική πλάκα είναι καστανά.
Γεωγραφική κατανομή:
Το βρίσκουμε σε όλες τις χώρες με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.

Βιολογία – Ξενιστές:

Είναι έντομο πολυφάγο και μπορεί να προσβάλλει σπόρους, ξερά λαχανικά, κακάο, γλυκίσματα, προϊόντα αμύλου, αποξηραμένα φρούτα, σοκολάτες.
Σε πολλές περιπτώσεις συναντούμε επάνω στα προσβεβλημένα προϊόντα μετάξινους ιστούς -που βγαίνουν από τη προνύμφη- και οι οποίοι είναι γεμάτοι με τα αποχωρήματα ή/και τα εκδύματα του εντόμου. Έχουμε επίσης δει ότι σε βάζα με προσβεβλημένα από το έντομο φιστίκια, να έχουν “υφάνει” οι προνύμφες ένα αδιαφανή και πυκνό ιστό σαν λευκό χαρτί με το οποίο είχαν κλείσει το στόμιο του βάζου. Οι προνύμφες νυμφώνονται σε υπόλευκα βομβύκια τα οποία ενώνουν με μετάξινα νήματα. Σε σπόρους σιταριού η
προσβολή είναι αρκετά χαρακτηριστική αφού οι προνύμφες προτιμούν να τρώνε μόνο από το έμβρυο χωρίς να προσβάλλουν το υπόλοιπο τμήμα.

Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου

Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου του εντόμου αλλάζει τόσο από τις επικρατούσες στο περιβάλλον θερμοκρασίες όσο και από το είδος της τροφής που οι προνύμφες καταναλώνουν . Να τονιστεί μάλιστα ότι τα αποξηραμένα φρούτα (σύκα, σταφίδες, δαμάσκηνα) ευνοούν τη γρήγορη εξέλιξη των προνυμφών. Πάντως η αναφορά λέει ότι η διάρκεια του Β,Κ. είναι από 27 – 305 ήμερες με συνήθεις όμως τιμές τις 40-80 ήμερες.
Το θηλυκό γεννά κατά Μ,Ο,
150 αβγά και τη δράση της την προτιμά τη νύχτα, ενώ την ημέρα προτιμά να είναι σε ηρεμία σε θέσεις όπου ο φωτισμός είναι περιορισμένος.

Στις βιολογικές παράγωγες εφαρμόζουμε (βλέπε Οικολογικές Απεντομώσεις)