Έντομο αποθηκών

Plodia interpunctella (Lepidopfera – Pyralididae)

Ενήλικο: Plodia interpunctella Έχει μήκος περί τα 10mm και άνοιγμα φτερών 15-20 mm. Τα μπροστινό κατά το ήμισυ έχουν χρώμα καστανέρυθρο με δύο εγκάρσιες μαύρες γραμμώσεις ενώ το υπόλοιπο ήμισυ είναι αργυρόλευκο. Τα πίσω φτερά είναι αργυρόλευκα και ελαφρώς κροσσωτά. Κεφαλή και θώρακας καστανέρυθρα.

Αβγό:

Υπόλευκο, ελλειψοειδές με ανώμαλη ελαφρώς επιφάνεια.Plodia interpunctella, Κοινό σκουλήκι αποθηκών

Προνύμφη:

Οι προνύμφες των πρώτων σταδίων έχουν χρώμα υπόλευκο ενώ αργότερα γίνεται υπορόδινο.

Πάντως φαίνεται ότι το χρώμα της προνύμφης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από το είδος της τροφής. Έτσι π.χ. όταν τρέφεται με σπόρους αραχίδας έχει ένα χρωματισμό υπόλευκο έως υπορόδινο ενώ όταν τρέφεται σε ξηρές σταφίδες παίρνει χρώμα ρόδινο. Το κεφάλι και η θωρακική πλάκα είναι καστανά.
Γεωγραφική κατανομή:
Απαντάται σε όλες τις χώρες με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.

Βιολογία – Ξενιστές:

Είναι έντομο πολυφάγο και μπορεί να προσβάλλει σπόρους, ξερά λαχανικά, κακάο, γλυκίσματα, προϊόντα αμύλου, αποξηραμένα φρούτα, σοκολάτες.
Σε πολλές περιπτώσεις συναντούμε επάνω στα προσβεβλημένα προϊόντα μετάξινους ιστούς -που εκκρίνονται από τη προνύμφη- και οι οποίοι είναι γεμάτοι με τα αποχωρήματα ή/και τα εκδύματα του εντόμου. Έχει επίσης παρατηρηθεί σε βάζα με προσβεβλημένα από το έντομο φιστίκια, να έχουν “υφάνει” οι προνύμφες ένα αδιαφανή και πυκνό ιστό σαν λευκό χαρτί με το οποίο είχαν κλείσει το στόμιο του βάζου. Οι προνύμφες νυμφώνονται σε υπόλευκα βομβύκια τα οποία ενώνουν με μετάξινα νήματα. Σε σπόρους σιταριού η
προσβολή είναι αρκετά χαρακτηριστική αφού οι προνύμφες προτιμούν να τρέφονται μόνο από το έμβρυο χωρίς να προσβάλλουν το υπόλοιπο τμήμα.

Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου

Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου του εντόμου εξαρτάται τόσο από τις επικρατούσες στο περιβάλλον θερμοκρασίες όσο και από το είδος της τροφής που οι προνύμφες καταναλώνουν . Φαίνεται μάλιστα ότι τα αποξηραμένα φρούτα (σύκα, σταφίδες, δαμάσκηνα) ευνοούν τη γρήγορη εξέλιξη των προνυμφών. Πάντως αναφέρεται ότι ο Β,Κ. μπορεί να διαρκέσει από 27 – 305 ήμερες με συνήθεις όμως τιμές τις 40-80 ήμερες.
Το θηλυκό γεννά κατά Μ,Ο,
150 αβγά και η δραστηριότητά εκδηλώνεται τη νύκτα ενώ την ημέρα προτιμά να βρίσκεται σε ηρεμία σε θέσεις όπου ο φωτισμός είναι περιορισμένος.

Στις βιολογικές παράγωγες εφαρμόζουμε (βλέπε Οικολογικές Απεντομώσεις)