Σκαθάρι του ρυζιού

Sitophilus oryzae

Το Sitophilus oryzae βρίσκεται κυρίως σε αποθήκες σιταριού, κριθαριού και ρυζιού, σε κατοικίες προσβάλει την σοκολάτα.

Sitophilus oryzae, Σκαθάρι του ρυζιούΤο έντομο Sitophilus oryzae είναι κοσμοπολίτικο είδος και το συναντούμε σε εύκρατα αλλά και στα ψυχρά κλίματα, Σκανδιναβία Ρωσία, ενώ στα υποτροπικά η παρουσία του είναι σπάνια και η ανάπτυξη του σχεδόν αδύνατη.

Το έντομο μοιάζει με το Sitophilus granarius έχει θαμπότερο χρώμα. Τα στίγματα στον θώρακα είναι πιο βαθιά. Έχει τέσσερις κηλίδες ανοιχτότερου χρώματος στα έλυτρα. Το μήκος του είναι 2,5 – 3,5 χιλ. Τα αυγά όπως και στο S.granarius εναποτίθενται στο εσωτερικό των σπόρων όπου τρέφονται και οι προ νύμφες. Το έντομο είναι πιο ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Βιολογία

Το ενήλικο σκαθάρι στο ρύζι είναι ικανό να πετάξει και να ζήση μέχρι 2 χρόνια. Τα Θηλυκά γεννούν 2-6 αυγά την ημέρα και μέχρι 300 κατά τη διάρκεια ζωής τους.

Το θηλυκό χρησιμοποιεί τα δυνατά σαγόνια για να μασήσει μια τρύπα σε ένα πυρήνα του κόκκου, μετά την οποία καταθέτη ένα μόνο αυγό μέσα στην τρύπα, τη σφράγιση με εκκρίσεις. Η προνύμφη αναπτύσσεται μέσα στο σιτάρι, υποσκαφή για να βγει  έξω.Στη συνέχεια κανί πούπα  εντός του πυρήνα του κόκκου και αναδύεται 2-4 ημέρες. Ένα ενήλικο αναδύεται από το εσωτερικό ενός κόκκου ρυζιού

Αρσενικά S. orzyae παράγουν μια φερομόνη συσσωμάτωση ((4S, 5R) -5-υδροξυ-4-μεθυλεπταν-3-όνη) στον οποίο τα αρσενικά και τα θηλυκά κάνουν σύζευξη.Τα θηλυκά παράγουν μια φερομόνη που προσελκύει τα αρσενικά.

Έλεγχος  

Ο έλεγχος του σκαθάρι περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την απομάκρυνση όλων των δυνητικά μολυσμένων πηγών  τροφίμων.Το  σκαθάρι ρυζιού σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης μπορεί να σκοτωθεί από την κατάψυξη των μολυσμένων τροφίμων κάτω -17,7 ° C (0 ° F) για μία περίοδο τριών ημερών, ή θέρμανση στους 60 ° C (140 ° F) για χρονικό διάστημα 15 λεπτών.

Χημική καταπολέμηση.

Για τούς σπόρους ψεκάζουμε με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο προσεκτικά αναδεύοντας καλά το ποσό προς απεντόμωσης με στόχο το φάρμακο να διηθήσει παντού.Άλως τρόπος είναι ο υποκαπνισμός.