Πολιτική Απορρήτου – ALPHA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 24/2/2019 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει, γενικά, για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή σκοπεύει να έχει οποιοδήποτε είδος συνεργασίας μαζί μας.

Εισαγωγή

1.1 Από το Μάρτιο του 2001 μέχρι σήμερα, εξυπηρετούμε το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες καταπολέμησης παρασίτων. Ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών μας και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες αγοράς.

Ποιοι είμαστε;

Το Μάρτιο του 2001 ο γεωπόνος εντομολόγος Λαμπρός Γκιόκας ιδρύει την εταιρία ALPHA Απολυμάνσεις.  Αρχικό σκοπόΠολιτική Απορρήτου τις υπηρεσίες, τη διενέργεια απεντομώσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας. Το Νοέμβριο του 2008 σταμάτησε την δραστηριότητα της, επανέρχοντας 1 Μαρτίου του 2010 με την σημερινή ονομασία ALPHA Απολυμαντική. Οι υπηρεσίες είναι: ειδικές απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες ποιότητας σε δημοσιές υπηρεσίες όπως

  • κτίρια του δημόσιου
 • Βιβλιοθήκες, εκκλησιές,
 • θέατρα και ιδιώτες όπως σπίτια,
 • πολυκατοικίες, διαμερίσματα,
 • βιομηχανίες τροφίμων
 • υποκαπνισμό – fumigation με φωσφίνη σε σιλό, κοντέινερ, σαράκι του ξύλου, τερμίτες.
  Έχει  πάνω από 5000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που εξυπηρετεί προσφέροντας καινοτόμες λύσεις. Απεντομώσεις με διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και άζωτο (N2). Μέθοδοι απεντόμωσης με αποκλειστικότητα.

Ποιος είναι ο σκοπός / όραμα

Ο ιδρυτής της ALPHA Απολυμαντικής ο Λάμπρος Γκιόκας είχε και έχει ένα όραμα:

 • να καθιερώσει μια επιχείρηση ως μια εταιρία που υπηρετεί:
 • την καινοτομία με αξιοπιστία και σεβασμό προς το περιβάλλον, τους πελάτες και τους συνεργάτες της.
 • Να διορθώσει τις ατέλειες της αγοράς προσθέτοντας την εγγύηση στις απολυμαντικές εφαρμογές.

Δομή / Αξίες / Κουλτούρα

Η σημερινή διοίκηση της εταιρίας, έχει στο πλευρό της μια επίλεκτη ομάδα από πτυχιούχους γεωπόνους και εξειδικευμένους υπαλλήλους. Διατηρεί τη διαρκή ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της εταιρίας με καινοτόμες, διακεκριμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.
καινοτομία – αξιοπιστία – σεβασμός στο περιβάλλων.

Επιδόσεις μας

Στην ALPHA Απολυμαντική  στο πέρασμα των ετών, καταφέρνουμε να ανταποκρινόμαστε στην καταπολέμηση και την αποτελεσματική πρόληψη. Τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών και παρασίτων, στο ευρύ φάσμα των τομέων που δραστηριοποιούμαστε

1.2. Προστασία & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας.

 • Σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας
 • ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική,
 • φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως συνήθειες,  προτιμήσεις, βιομετρικά δεδομένα, κα.

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε ζώντα φυσικά πρόσωπα, εντός της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη από 25 Μαΐου 2018 να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό EΕ 679/2016, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ισχύς του Κανονισμού είναι άμεση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μια μορφή επεξεργασίας,

 • όπως είναι και η αποθήκευση,
 • η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση,
 • η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών,
 • η χρήση, η κοινολόγηση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Μια επιχείρηση, μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βοηθώντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα ώστε να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για τη σχέση τους με την επιχείρηση.

1.3 Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία πρέπει να συλλέγει Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή προσωπικές πληροφορίες) για την αποτελεσματική εκτέλεση:

 • καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών
 • και υπηρεσιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
 • για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και των κανονισμών που εφαρμόζει.

Η Πολιτική Απορρήτου δηλώνει τη συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Το σεβασμό μας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, έχει ως σκοπό να:

 • Ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα (εσάς) για τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε,
 • για ποιο σκοπό, με ποιο τρόπο  και για πόσο χρονικό διάστημα.
 • Διασφαλίσει ότι τα φυσικά πρόσωπα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και την υποχρέωσή μας για λογοδοσία και ασφάλεια.
 • Παρέχει ένα εύκολο και σαφές μέσον για τη διασφάλιση της συγκατάθεσις σας,
 • ως νομική βάση για την επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • και, παράλληλα,  σας δίνει τη δυνατότητα να αίρετε αυτή τη συγκατάθεση όποτε θελήσετε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 24.02.2019 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει, γενικά, για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή σκοπεύει να έχει οποιοδήποτε είδος συνεργασίας μαζί μας.

 1. Τι επεξεργαζόμαστε στα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όταν μας τηλεφωνείτε, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συνεργάζεστε μαζί μας, θέτετε ερωτήματα ή παραγγέλλνετε κάποιο από τα προϊόντα μας, σας ζητάμε πληροφορίες (Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως:

 • όνομα, διεύθυνση,
 • email, τηλέφωνο,
 • IBAN, κατάσταση υγείας) ανάλογα με το είδος της μεταξύ μας σχέσης.

Ακόμα, είναι πιθανόν, να επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε οικειοθελώς πρόσθετα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως στην περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος) ή επιπλέον πληροφορίες (όπως φορολογικά ή εμπορικά στοιχεία, στο πλαίσιο ενημέρωσή σας ή διερεύνησης συνεργασίας).

Συλλέγουμε πληροφορίες, άμεσα ή έμμεσα, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πληροφορίες που μας αποστέλλετε ή μας δίνετε εσείς, κατά την επικοινωνία μαζί μας ή την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας,
 • με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσον.
 • Πληροφορίες που λαμβάνουμε από την από μέρους σας χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών των συνεργατών μας.
 • Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες  για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών
 • και σε αυτές περιλαμβάνεται η χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (δείτε και §7).
 • Είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από δίκτυα διαφήμισης,
 • πελάτες μας ή τρίτους,
 • προκειμένου να σας ενημερώσουμε για συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Ο διαμετακομιστής μας (web server) συλλέγει πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες όπως ο υπολογισμός των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, προσδιορισμός σημείων ενδιαφέροντος των επισκεπτών, αποτελεσματικότητα επικοινωνίας, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσπελάσετε, να διαχειριστείτε, τροποποιήσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες, δείτε ενότητες 5 & 6 παρακάτω.

2.1. Ιστοσελίδα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας (www.alphaapolymantiki.gr) χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο αν κάποιος επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας.

Όταν συμπληρώνετε φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε τις εξής προσωπικές σας πληροφορίες ανάλογα με τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται η φόρμα:

 • Διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας κα.

Πρωταρχικός σκοπός της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων είναι να σας προσφέρουμε ασφαλείς, ομαλές και ανώτατες διαδικτυακές υπηρεσίες. Επιπλέον, η συλλογή και χρήση τους εξυπηρετεί προκειμένου να:

 • Παρέχουμε υπηρεσίες και εξυπηρέτηση πελατών που ζητάτε, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή στοιχεία αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή που προτίθεστε να αγοράσετε.
 • Αποτρέπουμε πιθανές απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες και να επιβάλουμε τους Όρους Χρήσης
 • Προσαρμόζουμε, μετράμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο και σχεδιασμό του Δικτυακού Τόπου.
 • Σας ενημερώνουμε για στοχευόμενο μάρκετινγκ, ανανέωση των υπηρεσιών και προωθητικές προσφορές βασισμένες στις δικές σας επικοινωνιακές προτιμήσεις εφόσον έχετε ρητά συναινέσει ότι επιθυμείτε την επεξεργασία αυτή.

Οι πληροφορίες σας κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας. Θεωρούμε τις πληροφορίες σας ως σημαντικά κεφάλαια για την εταιρεία μας, τα οποία και πρέπει να προστατεύονται και χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία (encryption, passwords, φυσική ασφάλεια κτλ) για να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη.

 1. Πως χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως περιγράφεται παραπάνω), και σε συνέπεια με τις συγκαταθέσεις που μας έχετε δώσει (ενότητα 8), για να:

 • μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες και επικαιροποιημένες υπηρεσίες
 • επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • επεξεργαστούμε την πληρωμή σας ή να αποτρέψουμε ή εντοπίσουμε ενδεχόμενες απάτες,
 • απαντήσουμε σε πιθανά ερωτήματα που μας έχετε θέσει,
 • υλοποιήσουμε το πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας  διατηρούμε ένα αρχείο με τα μηνύματα επικοινωνίας, για να μπορούμε να επιλύουμε τα τυχόν ζητήματα που αντιμετωπίζετε.

Δεν επιτρέπουμε σε μη εξουσιοδοτημένες οντότητες, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας.

Για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεσή σας (δείτε ενότητες 5 & 8 παρακάτω).

 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δικά σας Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεν γνωστοποιούμε ή μοιραζόμαστε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα εκτός της εταιρείας μας, εκτός αν ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Με δική σας συναίνεση: Μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία σας με εταιρείες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα μόνο όταν έχουμε τη ρητή συναίνεσή σας για αυτό, (δείτε ενότητες 5 & 8 παρακάτω).
 • Για εξωτερική επεξεργασία: Παρέχουμε προσωπικά στοιχεία σε εξωτερικούς  συνεργάτες μας και σε επιχειρήσεις ή άτομα που εμπιστευόμαστε για να τα επεξεργαστούν για δική μας χρήση, με βάση οδηγίες μας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και τυχόν άλλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, όπως ο Κανονισμό EΕ 679/2016.
 • Για νόμιμους σκοπούς: διαβιβάζουμε προσωπικά στοιχεία σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όταν αυτό είναι εύλογα απαραίτητο και με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα.
 • Στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας: Παρέχουμε δεδομένα σε μη-ταυτοποιησιμη μορφή (ανωνυμοποιημένα) στο πλαίσιο επιστημονικών ή στατιστικών μελετών.
 1. Τα δικαιώματά σας & οι υποχρεώσεις μας

5.1 Τα δικαιώματά σας

Οι πελάτες μας, οι χρήστες των υπηρεσιών μας και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν, στο πλαίσιο του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, τα παρακάτω δικαιώματα:

5.1.1 Δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να λαμβάνει από την ALPHA Απολυμαντική επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία. Επιπλέον έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς επεξεργασίας και τη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οποίων γίνεται επεξεργασία,
 • τους αποδέκτες (παρόντες και μελλοντικούς) στους οποίους κοινολογήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εκείνους που βρίσκονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης, ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στην ALPHA Απολυμαντική για διόρθωση, διαγραφή, περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, ή αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • τη γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας όσον αφορά την προέλευσή τους,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης μορφότυπων (προφίλ),
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην κατά περίπτωση αρμόδια εποπτική αρχή και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή.

Εφόσον ζητηθεί, η ALPHA Απολυμαντική οφείλει να παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, δύναται να επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

5.1.2 Δικαίωμα διόρθωσης Δεδομένα  τους

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να απαιτήσει από την AGROZA, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την διόρθωσή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο είναι σε θέση να απαιτήσει την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. H ALPHA Απολυμαντική δεν στερείται του δικαιώματος να ζητήσει απόδειξη της επικαλούμενης ανακρίβειας ή έλλειψης.

5.1.3 Δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένα τους

Η ALPHA Απολυμαντική οφείλει να επεξεργάζεται αιτήματα που σχετίζονται με την διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προέρχονται από το ίδιο το υποκείμενο που αφορούν. Η πραγματοποίηση του αιτήματος πρέπει να

γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύσει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία από τον αρχικό.
 • Το υποκείμενο ανακαλέσει την συγκατάθεση του ως προς την επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώσει την αντίθεση του στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
 • Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ALPHA Απολυμαντική, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, οφείλει να λάβει εύλογα (και τεχνικά) μέτρα προς ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί διαγραφή δεδομένων. Στους αποδέκτες της ενημέρωσης συμπεριλαμβάνονται τυχόν τρίτα μέρη στα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα. Το αίτημα του υποκειμένου δεν δύναται να ικανοποιηθεί στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για:

 • την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και δικαιώματος στην ενημέρωση,
 • την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού δικαίου στο οποίο υπάγεται η ALPHA Απολυμαντική, είτε για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην,
 • λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,
 • σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έρευνας, εφόσον το δικαίωμα της διαγραφής είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας,
 • τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

5.1.4 Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των Δεδομένων 

Η ALPHA Απολυμαντική υποχρεούται να εξασφαλίζει στο υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση που:

 • Το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην ALPHA Απολυμαντική να επαληθεύσει την ακρίβειά τους.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Η ALPHA Απολυμαντική δεν χρειάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Το υποκείμενο εγείρει αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και βρίσκεται εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του.

Η ALPHA Απολυμαντική δεν δύναται να προβεί στην επεξεργασία των δεδομένων για το χρονικό διάστημα που αυτά είναι περιορισμένα. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει και τους τρίτους, στους οποίους ενδέχεται να έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα.

5.1.5 Δικαίωμα ενημέρωσης

Η ALPHA Απολυμαντική οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, είτε αυτές συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο, είτε όχι. Η ενημέρωση δύναται να γίνει εγγράφως, ηλεκτρονικά ή προφορικά κατ’ αίτηση, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Στην περίπτωση όπου το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί την προφορική ενημέρωση, οφείλει να αποδεικνύει την ταυτότητα του με άλλα μέσα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιείται εντός εύλογης προθεσμίας, το αργότερο δηλαδή, εντός μηνός, από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν, λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε Η AGROZA δύναται να ικανοποιήσει το αίτημα εντός διμήνου από την παρέλευση του μηνός, έπειτα από πληροφόρηση του υποκειμένου για την παράταση αυτή.

Η ενημέρωση οφείλει να πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για επικοινωνία με αυτό.
 • Όταν τα δεδομένα γνωστοποιούνται για πρώτη φορά σε άλλον (τρίτο) αποδέκτη.
 • Πριν από την περαιτέρω επεξεργασία για σκοπό διάφορο από αυτόν που αρχικώς είχαν συλλεχθεί τα δεδομένα.

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται είναι:

 • η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου της ALPHA Απολυμαντική,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,
 • κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρ. 46 ή 47 ή στο άρ. 49 παρ. 1, δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

Η ALPHA Απολυμαντική φέρει το βάρος απόδειξης επί της νομιμότητας της μη ικανοποίησης του δικαιώματος της ενημέρωσης. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, φέρει την ευθύνη να ενημερώσει το υποκείμενο:

 • εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος,
 • σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε,
 • για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων,
 • για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής

5.1.6 Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ALPHA Απολυμαντική οφείλει να εξυπηρετεί αιτήματα για φορητότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία προέρχονται από το ίδιο το υποκείμενο που αφορούν. Τα υποκείμενα δύναται να ζητούν την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων αυτών από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Επιπλέον, πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, και τα οποία έχουν παράσχει στην ALPHA Απολυμαντική, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Το αίτημα ικανοποιείται μόνο στις περιπτώσεις όπου είτε η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση, είτε διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ALPHA Απολυμαντική και δεν επηρεάζει δυσμενώς δικαιώματα και ελευθερίες άλλων.

5.1.7 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Η ALPHA Απολυμαντική, μόλις δεχθεί αίτημα από το υποκείμενο, οφείλει να προβεί σε στάθμιση συμφερόντων, με το βάρος της απόδειξης να το φέρει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, και να μην υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που η επεξεργασία γίνεται για την εκπλήρωση καθήκοντος το οποίο εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος. Τέλος, η εξαίρεση ισχύει και στην περίπτωση που η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς επιστημονικής, ιστορικής ή στατιστικής έρευνας.

5.2 Οι υποχρεώσεις μας

Μεταξύ των υποχρεώσεών μας συμπεριλαμβάνονται:

 • Η αρχή της λογοδοσίας, όσον αφορά τις 6 αρχές που διέπουν την επεξεργασία ΔΠΧ (νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση ΔΠΧ, ακρίβεια ΔΠΧ, περιορισμός περιόδου αποθήκευσης, ασφάλεια, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα).
 • Κάθε επεξεργασία Δεδομένων είναι σύννομη μόνο εφόσον ισχύει μια από τις παρακάτω 6 προϋποθέσεις:
 1. το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία Δεδομένων
 2. η επεξεργασία Δεδομένων είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης, όπου το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος
 3. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας
 4. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου
 5. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας
 6. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του φυσικού προσώπου.

Επιπλέον, υλοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά

Επιπλέον, υλοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσουμε την εταιρεία  και τους πελάτες μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, παραβίαση ή καταστροφή των ΔΠΧ που έχουμε στην κατοχή μας.

Συγκεκριμένα:

 • Κρυπτογραφούμε πολλές από τις υπηρεσίες μας.
 • Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη, και τα άτομα αυτά  υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
 • Στην περίπτωση που εξωτερικοί συνεργάτες (για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης) έχουν, εν δυνάμει, πρόσβαση σε Δεδομένα, σχετικά προσαρτήματα στις υπάρχουσες συμβάσεις συνεργασίας καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Σε όλο τον κύκλο επεξεργασίας Δεδομένων (από τη συλλογή μέχρι την καταστροφή Δεδομένων) λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των Δεδομένων. Ανάλογα μέτρα απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα Δεδομένα.

Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών. Δεν επεξεργαζόμαστε, εν γνώσει μας, Δεδομένα παιδιών ηλικίας μικρότερης των 16 ετών.

 1. Πρόσβαση στα δικά σας Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ενημέρωσή σας – Πολιτική Απορρήτου

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που σας παρέχει ο Κανονισμός, μπορείτε να δείτε και να ζητήσετε διόρθωση ή περιορισμό επεξεργασίας ή διαγραφή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δείτε αναλυτικά τα δικαιώματά σας στην ενότητα 5.1).

Σε τέτοιες περιπτώσεις καλείστε να συμπληρώσετε μια αίτηση πρόσβασης SAR (subject access request). Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε σχετικά εντός ενός μηνός από την παραλαβή του SAR.

Η άσκηση των δικαιωμάτων του φυσικού προσώπου μπορεί να γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της υπάρχουσας νομοθεσίας (όπως η φορολογική ή η εργατική νομοθεσία).

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε δυνατότητα πρόσβασης σε δικά σας Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι εσφαλμένα, καταβάλλουμε προσπάθειες για να σας παρέχουμε τρόπους για τη γρήγορη ενημέρωση ή τη διαγραφή τους – εκτός κι αν πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες επειδή απαιτείται από σχετική νομοθεσία ή για έννομους σκοπούς.

 1. Ενημέρωση για τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης και της ποιότητας εξυπηρέτησης, όποτε επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Το cookie είναι πληροφορία, σε μορφή αρχείου, που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και βελτιώνει την απόδοση της ιστοσελίδας σχετικά με την εξυπηρέτησή σας.

Ο χρήστης ενημερώνεται για την χρήση cookies. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας υποδεικνύει τη συγκατάθεσή του στη χρήση τους. Αν, παρά τα παραπάνω, ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση τους, τότε μπορεί να τα απενεργοποιήσει. Με την απενεργοποίηση τους μειώνεται η απόδοση ορισμένων χαρακτηριστικών  της ιστοσελίδας.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ AΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ;

 1. Η συγκατάθεσή σας και η άρση της

Η εταιρεία μας  στο πλαίσιο:

 • Της Πολιτικής Απορρήτου
 • Της συμμόρφωσής της με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και τη σχετική εθνική νομοθεσία
 • Του σεβασμού για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

αναζητά την καλύτερη νομική βάση (όπως η διασφάλιση της συγκατάθεσής σας) για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην  παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η συγκατάθεσή σας δίνεται για διακριτούς σκοπούς και μπορεί να ανακληθεί (ανά σκοπό και συνολικά) οποιαδήποτε στιγμή κατόπιν επικοινωνίας στα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα 9 παρακάτω.

Η εταιρεία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον όπου νομίμως μπορεί να το πράξει, όπως (α) απαίτηση σχετικής νομοθεσίας, (β) επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το φυσικό πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος (γ) επεξεργασία απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, δ) επεξεργασία απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φυσικού προσώπου, (ε) επεξεργασία απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες.

 1. Τρόποι επικοινωνίας

ALPHA Απολυμαντική

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 24/2/2019.

 

Φωσφίνη PH3, Τι είναι; 

Άλλα σίτε της ALPHA Απολυμαντικής