Ειδή του σαράκι

Τα ειδή σαράκι, σκληρού και μαλακού ξύλου. Hylotrupes bajulus,– Ειδή του σαράκι – σκληρού και μαλακού ξύλου. Είναι το πιο κοινό σαράκι από τα υπόλοιπα έντομα της οικογένειας Cerambycidae και ως ξυλοφάγο από τα πιο επικίνδυνα σε Β. Αμερική, Ευρώπη και Ν. Αφρική. Προτίμα μαλακή ξυλεία με χαμάλη περιεκτικότητα σε υγρασία που χρησιμοποιείται στις κατοικίες, όπως πεύκο και Έλατο και προσβάλλει αποκλειστικά το σομφό ξύλο. Οπές εξόδου του εντόμου από το ξύλο, ελλειψοειδείς 6-10 χιλιοστά.

Ειδή του σαράκι, σκληρού και μαλακού ξύλουAnobium punctatum?

  • Anobium punctatum,  – Είναι έντομο επίπλων με ιδιαίτερη προτίμηση σε εκείνα που βρίσκονται σε υπόγεια ή σοφίτες με υψηλή σχετική υγρασία. Προτίμα σκληρό και μαλακό ξύλο, οι οπές εξόδου από το ξύλο 1,6-3 χιλιοστά, κυκλικές, διάσπαρτες και λεπτή σκόνη.

Bostrychus capucinus

  • Bostrychus capucinus,  – Το σαράκι αυτό προτίμα περισσότερο το σκληρό και λιγότερο το μαλακέ ξύλο. Οπός κυκλικές 2,5-7 χιλιοστά, στοές κυκλικές και διάσπαρτες, λεπτή ως αδρή σκόνη, πολύ πιεσμένη και συμπαγής.
  •  Lyctus brunneus

  • Ειδή του σαράκι - σκληρού και μαλακού ξύλου
  • Ειδή του σαράκι, σκληρού και μαλακού ξύλου, Lyctus brunneus.  – Είναι το πιο συχνά απαντώμενο είδος στον Ελλαδικό χώρο . Προσβάλει κατοικημένα δένδρα και το σομφό ξύλου από βαλανίδια, φράξο, φτελιά, μπαμπού, καθώς και ζώντα δένδρα ευκαλύπτου. Επίσης, προσβάλει και πολυετή ξυλιά προερχόμενη από τροπικές χώρες. Προτίμα σκληρό ξύλο, οπές 0,8-1,6 χιλιοστά. Στοές κυκλικές πολλές διάσπαρτες πριονίδι άφθονο, λεπτό, αλευρώδης, χαλαρό μέσα στις στοές.

Τα Ειδή του σαράκι – σκληρού και μαλακού ξύλου είναι διάφορα και περισσότερα  από αυτά που περιγράφουμε . Εμείς περιγράφουμε τα πιο σημαντικά είδη. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 210 82 52 777 και ο γεωπόνος εντομολόγος  θα σας διαπίστωση το είδος της προσβολής .