Προστασία του ξύλου.

Η Προστασία του ξύλου από το σαράκι είναι σημαντική διαδικασία και μετρά ασφάλειας που πρέπει να πάρουμε γιατί πάντα ένα σπίτι με στεγή, πατώματα ή έπιπλα ξύλου, υπάρχει η πιθανότητα να μολυνθούν από σαράκι ξύλου. Ο άνθρωπος πάντα είναι ενδιαφερόμενος για την προστασία της περιούσιας του από το σαράκι.

α. Προληπτική υπολειμματική μέθοδος για την Προστασία ξύλου. 

Η μέθοδος με την διαδικασία της απεντόμωσης αφορά στη χρήση

Προστασία του ξύλου από το σαράκι

 ειδικών εντομοκτόνων σκευασμάτων χαμηλής τοξικότητας για τον άνθρωπο και τα ζώα, υψηλής υπολειμματικής δράσης (μεγάλης χρονικής διάρκειας) για την προστασία του ξύλου.

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα για εφαρμογές σε κατοικημένους χώρους. Η προστασία πραγματοποιείται με υπολειμματικούς ψεκασμούς και τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης. Η προστασία ξύλου από σαράκι του ξύλου γίνονται με εκνεφώσεις με τη βοήθεια ειδικών συσκευών (cold fogger), καλύπτουν το χώρο ολοκληρωμένα δημιουργώντας ένα φιλμ πανό στο ξύλο και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Η μέθοδος εφαρμόζεται συχνότερα για την προληπτική αντιμετώπιση για την Προστασία ξύλου από σαράκι ξύλου και δεν έχει κατασταλτικό χαρακτήρα. Καταστρέφει τα αυγά του σαρακιού και δεν τα αφήνει να εκκολάπτουν, σταματά της νέες μόλυνσης από σαράκι.

β. Προστασία του ξύλου από σαράκι

Εφαρμογή Σκευασμάτων Διαποτισμού του ξύλου: Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα σκευάσματα με εντομοκτόνο δράση, που έχουν την ικανότητα να εισχωρούν σε βάθος στους πόρους του ξύλου το ποίο δεν είναι βερνικωμένο και δημιουργοί συνθήκες για την προστασία του ξύλου. Η επικάλυψη πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα ή με ειδικά ψεκάστηκα μηχανήματα για την απεντόμωσης μεγάλων χώρων.
Οι δυο μέθοδοι έχουν στόχο να προστασία του ξύλου από το σαράκι σε στέγες πατώματα, από νέες μόλυνσης από το σαράκι επίσης απαραίτητες προληπτικά σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπου υπάρχουν πεύκα, ελατά κοντά στο σπίτι, σπίτια με στέγες ξύλινες μέσα στα δάση κτλ.

 

 

Διττέ τα νέα μας site.