Τρωγόδερμα των σπόρων

Trogoderma granarium

Είναι ένα από τα πλέον επιζήμια έντομα αποθηκών στις θερμές χώρες ενώ στις ψυχρότερες περιοχές η δραστηριότητα του περιορίζεται σημαντικά.

Trogoderma granarium, Τρωγόδερμα των σπόρωνΕίναι αδηφάγο με σαφή προτίμηση στους ελαιούχους πλακούντες τους σπόρους και τα προϊόντα τους.

Οι προνύμφες του εντόμου έχουν χρώμα κιτρινωπό – καφετί και καλύπτονται από πολλές τρίχες. Τα τέλια έντομα έχουν μήκος 3 mm και χρώμα σκούρο με κόκκινο καφέ κηλίδες στα έλυτρα.

Η δραστηριότητα του εντόμου μπορεί να εκδηλωθεί μεταξύ 21 και 40 βαθμούς C. Η χαμηλή σχετική υγρασία δε φαίνεται να τα επηρεάσει αρνητικά.

Πέρα από τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν στα αποθηκευμένα προϊόντα, μπορεί έμμεσα να προκληθούν σοβαρά αλλεργικά φαινόμενα από την τυχαία κατάποση ή την είσοδο στο αναπνευστικό σύστημα, των τριχών του σωματικού περιβλήματος των προνυμφών.

Trogoderma granarium

Είναι ένα από τα πλέον επιζήμια έντομα αποθηκών στις θερμές χώρες ενώ στις ψυχρότερες περιοχές η δραστηριότητά του περιορίζεται σημαντικά. Είναι αδηφάγο με σαφή προτίμηση στους ελαιούχους πλακούντες, τους σπόρους και τα προϊόντα τους.

Στις ΗΠΑ κατορθώθηκε πρόσφατα η εκκρίζωσή του, οι δε υγειονομικοί κανονισμοί του Υπουργείου Γεωργίας εκεί επιβάλλουν το κλείσιμο για 2 μήνες της μονάδας στην οποία θα βρεθούν άτομα του είδους, μέχρι να γίνει πλήρης καταπολέμηση του εντόμου,Trogoderma granarium, Τρωγόδερμα των σπόρων

Οι προνύμφες έχουν χρώμα κιτρινωπό – καφετί και καλύπτονται από πολλές τρίχες, Πολλές φορές σε εργαστηριακές εκτροφές έχει παρατηρηθεί να .τρώνε τα νεκρά τέλεια,

Τα τελευταία έχουν μήκος =3 mm και χρώμα σκούρο με κοκκινοκαφέ κηλίδες στα έλυτρα .

Βιολογία:

Η δραστηριότητα του εντόμου μπορεί να εκδηλωθεί μεταξύ 21 και 40°C (opt.=35°C), ενώ η χαμηλή σχετική υγρασία δε φαίνεται να το επηρεάζει αρνητικά. Το αντίθετο μάλιστα, σε θερμά και ξηρά κλίματα όπου λίγα έντομα μπορούν να αναπτυχθούν, το Trogoderma ευνοείται σημαντικά ώστε να αποβαίνει σοβαρός ανταγωνιστής των άλλων ειδών. Οι διαπαύουσες προνύμφες δεν παραμένουν στην τροφή αλλά μετανα­στεύουν σε σχισμές ή άλλες κρύπτες, όπου μπορούν να παραμείνουν χωρίς να νυμφωθούν μέχρι και 8 χρόνια!!!

Πέρα από τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν στα αποθηκευμένα προϊόντα, μπορεί έμμεσα να προκληθούν σοβαρά αλλεργικά φαινόμενα από την τυχαία κατάποση ή την είσοδο στο αναπνευστικό σύστημα, των τριχών του σωματικού περιβλήματος των προνυμφών.